V kraji bylo dokončeno vyznačení evropských tras EuroVelo

12.05.2016 19:58

 

 

Na počátku května dokončil Klub českých turistů značení poslední ze dvou evropských tras na území regionu. Jedná se o evropskou trasu EuroVelo 4 (EV4) mezi Chebem a hranicí kraje u Chyší. Náš kraj díky tomu patří mezi první regiony, které už mají vyznačeny všechny evropské cyklotrasy na svém území.


„V Karlovarském kraji je vyznačeno 206 km evropských tras, které kraj nechal osadit značením ve spolupráci s Klubem českých turistů. Každoročně klubu finančně přispíváme na jeho činnost, v letošním roce to bylo částkou ve výši 300 tisíc korun. Díky kvalitnímu značení patří nejen evropské trasy v našem regionu k velmi oblíbeným a vyhledávaným cyklisty i turisty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel s tím, že v kraji je v současnosti celkem přes 2 tisíce kilometrů značených cyklotras různých typů.Obsah článku

 

Trasa EV4 vede z Chebu po národní trase číslo 6, tedy po Cyklostezce Ohře, a dál pak pokračuje z Karlových Varů po národní trase číslo 39 směrem na Chyše a do Plzeňskéhokraje. „Obě trasy se kříží v Chebu a město se tak stalo jedním z pěti měst v České republice, kde se protínají cyklistické trasy evropského významu,“ uvedl správce Cykloportálu Karlovarského kraje Miroslav Landa.

 

První evropská trasa EuroVelo 13 byla vyznačena v Karlovarském kraji v roce 2014. Byla to Trasa po železné oponě,vedená z Trojmezí do Tří Seker v délce 88 km.

 

Detailní informace o evropských trasách:

Evropská cyklotrasa EV4 nazvaná  jako Trasa střední Evropou (CentralEurope Route) má celkovou délku kolem 4000 km. Trasa začíná ve Francii v městě Roscoffa vede přes Belgii - Holandsko - Německo - Česko - Polsko na Ukrajinu a končí v městě Kyjev.

Evropská cyklotrasa EV13 nazvaná  jako Trasa po železné oponě (Iron CurtainTrail) má celkovou délku kolem 10400 km. Trasa začíná u Barentsova moře a vede přes dvacet států Evropy k Černému moři a končí v městě Rezovo na Bulharsko-Tureckých hranicích.

Síť evropských trasEuroVelo zahrnuje již patnáct cyklotras křižujících celou Evropu. Trasy s lichými čísly jsou směrovány mezi severem a jihem Evropy, trasy se sudými čísly propojují západ s východem. Dvě trasy jsou okružní.

 

Českou republikou prochází 4 evropské trasy:

EV4 - Trasa střední Evropou - CentralEurope Route (CER): Roscoff – Kiev 4,000 km

EV7 - Sluneční trasa - Sun Route (SR): North Cape – Malta 7,409 km

EV9 - Balt-Jadran - Baltic – Adriatic (BA): Gdaňsk – Pula 1,930 km

EV13 - Trasa po železmné oponě - Iron CurtainTrail (ICT): Barentsovo moře – Černé moře 10,400 km

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·