V Karlových Varech zahájí studium nekvalifikovaní pedagogové

18.09.2014 19:09

 

Karlovy Vary (18. 9. 2014) V sobotu 20. září zahájí Fakulta pedagogická Západočeské univerzity Plzeň ve spolupráci s Karlovarským krajem výuku nekvalifikovaných pedagogů z našeho regionu. Studium bude probíhat na Střední odborné škole pedagogické, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary.

 

Zájem o studium projevilo původně okolo 320 nekvalifikovaných učitelů. „Na obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se nakonec zapsalo 38 studentů, na učitelství pro mateřské školy 20 studentů. Ti budou moci studovat přímo v Karlových Varech, přičemž jejich výuku povedou pedagogové plzeňské fakulty. Vedení školy navíc bude usilovat o to, aby se počet studujících oboru učitelství pro mateřské školy navýšil na 30 lidí,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Václav Sloup. Nekvalifikovaní učitelé, kteří si budou chtít doplnit vzdělání pro vyšší stupně škol, budou studovat přímo v Plzni.

 

Karlovarský kraj finančně podpořil zlepšení podmínek ke studiu přímo na pedagogické škole. „Na potřebné dovybavení prostor, kde bude výuka probíhat, jsme přispěli škole z krajského rozpočtu částkou okolo 200 tisíc korun,“ vyčíslil Václav Sloup. Dále přispěje kraj 70 tisíc korun na dopravu vyučujících z Plzně do Karlových Varů. Díky iniciativě vedení Karlovarského kraje a úzké spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni tak úspěšně pokračuje řešení problému vysokého počtu nekvalifikovaných učitelů v kraji, kteří by navíc v souladu s novelou školského zákona nemohlidále vykonávat učitelské povolání.

 


Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·