V Karlových Varech se sešli ředitelé středních škol

23.06.2017 19:45

 

Na krajském úřadě proběhlo jednání ředitelů středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. Spolu s hejtmankou Janou Vildumetzovou a radním pro školství Jaroslavem Bradáčem diskutovali o stavu středoškolského vzdělávání v regionu a o nutnosti nastavit oborovou strukturu tak, aby lépe vyhovovala demografickému vývoji a poptávce na trhu práce. Společná východiska budou hledat i během dalších jednání, která vedení kraje uskuteční s řediteli středních škol podle jednotlivých okresů v příštím měsíci.

Ředitelé místních škol byli seznámeni se statistikami počtu studentů v průběhu posledních let a v jednotlivých oborech. „Z dat jednoznačně vyplývá, že počty žáků stoupají jen u víceletých gymnázií, u ostatních oborů nikoliv a nabídka volných míst na školách vysoce převyšuje jejich zájem. Chceme, aby se studentům dostalo především kvalitního vzdělání, se kterým naleznou uplatnění. Svolali jsme proto společné jednání, abychom hovořili zejména o optimalizaci oborové struktury, která by lépe odpovídala poptávce. Nechceme jít cestou zavírání jednotlivých škol, ale rádi bychom ve spolupráci s vámi, s řediteli škol, efektivně nastavili oborovou strukturu tak, aby byla přizpůsobena potřebám kraje,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Naše představa optimalizace vychází ze dvou pilířů, a to zapojit do systému vzdělávání především zaměstnavatele, kteří by přesně formulovali své požadavky na absolventy a zredukovat nabídku počtu volných míst ve středních školách maximálně do výše počtu žáků základních škol,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč. Vzhledem k tomu, že nábory na školní rok 2018/2019 začínají už od září letošního roku, jednotliví ředitelé středních škol předloží vedení kraje do konce června změny v oborové struktuře, nad nimiž budou dále konkrétně jednat. 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·