V Karlových Varech proběhnou regulační odchyty koček a holubů

24.01.2014 00:00
Regulační odchyty toulavých koček budou probíhat v průběhu měsíce února. Vytipovány byly dvě lokality s vyšší výskytem toulavých koček, jedná se o Luční vrch a vnitroblok v Horově ulici. Odchyt bude provádět Městská policie Karlovy Vary. Po odchytu do klece a následné kastraci a ošetření v ordinaci veterináře budou kočky vráceny zpět na místo odchytu. Apelujeme na občany města, aby zejména v uvedených lokalitách toulavé kočky nekrmili a nekomplikovali zdárný průběh akce. V případě vyššího výskytu (5 a více) toulavých koček v jiných lokalitách mohou občané vznést podnět k jejich odchytu prostřednictvím odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary (tel. 353 118 213, 353 118 242).
 
V současné době probíhá na území Karlových Varů regulační odchyt holubů. Rozmístěno bylo celkem 9 odchytových klecí v lokalitách města se zvýšeným výskytem holubů (Tržnice, nemocnice, Čertův ostrov, náměstí 17. listopadu, Školní ulice, Růžový Vrch, Divadelní náměstí, I.P. Pavlova, náměstí Dr. Horákové). Také v souvislosti s touto regulací apelujeme na občany, aby holubi na území města nekrmili.
 
Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·