V Karlových Varech proběhne regulační odchyt holubů

08.01.2015 19:37

 

 

V Karlových Varech bude od ledna do začátku března probíhat regulační odchyt holubů. Odchytové klece budou v příštích týdnech instalovány ve vybraných lokalitách s četným výskytem tohoto ptactva. Jedná se o vytipovaná místa v ulicích Krymská, Úvalská, Sedlecká, nábř. J. Palacha, Karlovarská a Severní. Klece budou umístěny i na budovu Tržnice a hotel Thermal. Doplňkově se na přístupných místech s vyšším výskytem holubů budou k odchytu používat tzv. sklapovačky.

Odchyt provede na základě výběrového řízení společnost Myšáci s.r.o. za cenu 43.000,- Kč bez DPH. Odchycení holubi budou předáni zařízení Drosera, které je použije jako potravu pro hendikepované dravce.

 

Apelujeme na občany, aby holuby na území města nekrmili. Mohou tím výrazně ovlivnit průběh a výsledný efekt regulačního odchytu. Zároveň upozorňujeme, že krmení holubů je porušením obecně závazné vyhlášky Statutárního města Karlovy Vary (Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2012  k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně).

Zdroj: TZ Magistrát města Karlovy Vary

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·