V Karlových Varech mají novou záchrannou požární stanici

03.05.2017 20:20

                                                             

 

Nová budova s operačním střediskem a garážemi pro výjezdy hasičských vozů slouží od nynějška zaměstnancům Záchranné a požární služby (ZPS) na mezinárodním letišti v Karlových Varech. Namísto starého dosluhujícího objektu budou hasiči využívat moderní zázemí východně od terminálu letiště, tedy v ideální poloze vůči vzletové a přistávací dráze s ohledem na záměr jejího budoucího prodloužení. Kromě letištních hasičů bude část prostor mít k dispozici rovněž Inspektorát cizinecké policie, respektive jeho kynologická složka.

​Celková investice dosáhla 32 milionů korun bez DPH. „Práce hasičů je velmi náročná a je třeba si uvědomit, že pro záchranu zdraví a života našich občanů musí mít také potřebné podmínky. Letištní hasiči navíc nezasahují pouze v areálu letiště, ale vzhledem k tomu, že jsou začleněni do požárního poplachového plánu regionu, mohou vyjíždět i k dopravním nehodám, například na blízké frekventované silnici I/6 nebo v okolních obcích,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Pro karlovarské letiště je vybudování nového prostoru pro letištní hasiče dalším krokem ke zkvalitnění služeb poskytovaných cestujícím, posádkám letadel i návštěvníkům letištního areálu.
„Dokončení výstavby nové budovy ZPS na letišti Karlovy Vary znamená další významný krok v modernizaci letiště a postupném naplňování jeho plánu rozvoje. Nový objekt představuje zcela novou úroveň v kapacitě prostor a jejich vybavení pro činnost letištních záchranných složek. Objekt byl vybudován tak, aby plně vyhovoval všem požadavkům na letištní hasičské stanice i s ohledem na připravovaný projekt rozšíření a prodloužení runwaye, kterou by pak mohla využívat i velkokapacitní letadla. S jejich provozem pak souvisí i vyšší kategorie požární ochrany, kterou musí provozovatel letiště zajistit (počty personálu a záchranných vozidel). Z tohoto pohledu se tedy jedná o nadčasovou stavbu,” uvedl ředitel letiště Václav Černý.

Budovu Záchranné a požární služby vystavěla společnost OHL ŽS z Brna, která se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby, podle projektu společnosti Invente  z Českých Budějovic.


 „Co se týče stavby samotné, návrh vycházel z požadavků investora a územní studie rozvoje a využitelnosti letiště. Věřím, že se nám podařilo postavit moderní a zároveň víceúčelovou budovu záchranné a požární služby, která poskytuje prostor pro zaměstnance v administrativní části a zároveň bude sloužit coby garáže pro požární vozidla. To vše usnadní práci záchranným a požárním týmům při řešení akutních zásahů," vysvětlil Jiří Kápl, ředitel Divize J - Čechy společnosti OHL ŽS, a.s.

 „Nová stanice ZPS je dvoupatrová budova, ve které se nachází dostatečný počet garážových stání pro zásahová i pomocná záchranářská vozidla a prostory pro komplexní činnost jednotky hasičů ve službě. Nejvýraznějším prvkem stanice bude prostor pro operační dispečink, ze kterého má službu konající dispečer dokonalý přehled o provozu letadel,“ dodal Radek Tuček, vedoucí útvaru Záchranné a požární služby letiště Karlovy Vary. Stanice je napojena na letištní pojezdovou dráhu novou komunikací a v okolí vznikly zpevněné plochy včetně parkoviště pro osobní automobily.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·