V Karlových Varech je vytvořena jednotná komunikační síť

26.09.2013 00:00

V těchto dnech končí jeden z nejrozsáhlejších projektů v oblasti komunikační infrastruktury v Karlových Varech. Rok a půl trvající projekt umožnil vybudovat platformu pro elektronické propojení jednotlivých městských organizací včetně základních škol či Městské policie, a zjednodušil a zrychlil práci úředníků na magistrátu.

 

Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ byl zahájen v dubnu loňského roku. Zrealizován mohl být především díky dotaci z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z celkových nákladů 81,5 mil. korun bylo 85% uhrazeno z Integrovaného operačního programu a 15% z vlastních zdrojů města. Ušetřit se tak oproti původním předpokladům podařilo 3,5 mil. korun.

 

Projekt se skládal z několika částí. Časově nejnáročnější byla digitalizace stavebního archivu, kde bylo naskenováno a v digitální podobě uloženo téměř 3,6 milionu stránek velikosti A4, včetně citlivých starých dokumentů značné kulturní hodnoty. Obyvatelé města pocítí výsledky projektu hlavně v oblasti zlepšení komunikace s magistrátem a v rychlejší dostupnosti informací při vyřizování záležitostí na městském úřadu.

 

Cílem projektu bylo vybudování moderní optické sítě města Karlovy Vary a propojení příspěvkových organizací včetně základních škol, zvýšení bezpečnosti dat a informací v rámci jednotného systému řízení přístupových práv, zajištění větší transparentnosti chodu úřadu díky centrální archivaci emailové komunikace a trvalá záchrana listinných fondů regionálního kulturního dědictví – ochrana historické dokumentace před jejím znehodnocením pomocí digitalizace.

 

Detailnější informace o projektu naleznete na www.mmkv.cz

 

Jan Kopál

tiskový mluvčí statutárního města Karlovy Vary

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·