V Karlových Varech Centrum zdraví a bezpečí

03.07.2015 20:38

 

V Karlových Varech byla dokončena stavba Centra zdraví a bezpečí. Unikátní projekt bude sloužit pro vzdělávání a trénink prevence rizik a mimořádných životních situací pro děti i jejich rodiče.

Komplex, v České republice ojedinělý, byl vystavěn v areálu v městské části Tuhnice v blízkosti KV Arény. Areál Centra zdraví a bezpečí se rozkládá na 12 500 m2. Základem jsou dva hlavní objekty: centrální budova, která skrývá veškeré administrativní a technické zázemí areálu, a samotné Centrum zdraví a bezpečí. Prostor doplňují parkovací stání, zpevněné plochy, dětské dopravní hřiště, jezírko, zelené plochy atp.

Centrum zdraví a bezpečí je projektem realizovaným v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v Regionálním operačním programu Severozápad. Zhotovitelem stavby je EUROVIA CS, a.s. Stavební práce probíhaly od srpna 2014 do května 2015. Náklady na vybudování činí 50,4 mil. Kč včetně DPH, 85 % uznatelných nákladů bylo hrazeno z prostředků Evropské unie a 15 % z vlastních zdrojů města.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel, především dětí, v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva. Návštěvníci Centra zdraví a bezpečí se naučí, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si mají přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace. Bezbariérový areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské zbrojnice, které budou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí Centra zdraví a bezpečí je také dopravní hřiště s železničním přejezdem a jezírko.

Provozovatelem centra je na základě výběrového řízení Asociace Záchranný kruh, která má areál ve výpůjčce (na dobu určitou do 31. 12. 2020). Záchrannému kruhu bude poskytnuta dotace na úhradu provozních nákladů ve výši 3,1 mil. Kč na rok. Pro rok 2015 činí provozní dotace 1,55 mil. Kč.

Zahájení provozu areálu je naplánované na září 2015, kdy do Centra zdraví a bezpečí zavítají první návštěvníci.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·