V Karlovarském kraji se budou udílet ceny „KŘESADLO“ již posedmé!

14.02.2013 16:41

Mateřské centrum Karlovy vary, o.s. vyhlašuje již 7. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji. KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezme v rámci

slavnostního společenského večera pět dobrovolníků Karlovarského kraje. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje, pan Bc. Miloslav Čermák a primátor města K.Vary, pan Ing. Petr Kulhánek.

 

Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident.

 

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Křesadlem se křeše o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.

 

„Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2012“? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz.

 

Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 15. března 2013 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.cz. O držitelích Křesadla 2012 rozhodne devítičlenná komise. Slavnostní předávání cen proběhne

19. dubna 2013 v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově.

 

 

 

Každý návrh musí obsahovat: (formulář návrhu lze stáhnout na www.materske-centrum.cz )

1. jméno a kontakt na kandidáta ceny

2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí

3. důvody pro jeho navržení – výstižný popis činnosti kandidáta ceny, např. konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá cílová skupina, přínos pro organizaci, délka dobrovolné činnosti, sloučení profesního života-studia s dobrovolnou činností - uvést něco výjimečného

4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba - pak její název, místo působiště a jméno zástupce - kontakt, je-li navrhovatelem fyzická osoba – jméno, adresa, kontakt)

 

Žaneta Salátová

ředitelka MCKV

kontakt: mob.: 606 581 369, e-mail: mckv@seznam.cz

 

 

Mateřské centrum K.Vary, o.s. bylo založeno v roce 1995. Nabízí inspirativní zázemí a odbornou pomoc rodinám s malými dětmi, posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smysluplně strávený volný čas a snazší návrat do zaměstnání. Vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky.

 

Nominačního formulář naleznete na magistrátních stránkách: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=1&record=23708 

 

 

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí-
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·