V Karlovarském kraji se budou udílet ceny „KŘESADLO“ již podeváté

13.02.2015 19:43

 

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. vyhlašuje již 9. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji. KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství, převezmou v rámci slavnostního společenského večera čtyři dobrovolníci Karlovarského kraje. Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje, pan Bc. Miloslav Čermák a primátor města K.Vary, pan Ing. Petr Kulhánek.

 

Nominovat dobrovolníky ze svého okolí mohou všichni občané – nejen organizace. Nominovaným dobrovolníkem může být např. člověk, který nezištně pomáhá s nákupem, s doučováním, je psychickou podporou pro někoho ve složité situaci aj.

 „Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2014“? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz.

Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident.

 

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Křesadlem se křesá o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.

Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 6. března 2015 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.cz.

O držitelích Křesadla 2014 rozhodne devítičlenná komise. Slavnostní předávání cen proběhne v dubnu, v atriu ostrovského zámečku.

Každý návrh musí obsahovat: (formulář návrhu lze stáhnout na www.materske-centrum.cz )

1. jméno a kontakt na kandidáta ceny

2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí

3. důvody pro jeho navržení – výstižný popis činnosti kandidáta ceny, např. konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá cílová skupina, přínos pro organizaci, délka dobrovolné činnosti, sloučení profesního života-studia s dobrovolnou činností - uvést něco výjimečného

4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba - pak její název, místo působiště a jméno zástupce - kontakt, je-li navrhovatelem fyzická osoba – jméno, adresa, kontakt)

 

 

 

Mateřské centrum K.Vary, o.s. bylo založeno v roce 1995. Nabízí inspirativní zázemí a odbornou pomoc rodinám s malými dětmi, posiluje vztahy v rodině, zajišťuje smysluplně strávený volný čas a snadnější návrat do zaměstnání. Vytváří zázemí a odbornou pomoc pro dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky.

 

Zdroj: TZ MCKV


LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·