V destinační agentuře bude kraj spolupracovat s dalšími městy

29.01.2016 20:06

 

 

 

V tomto týdnu se uskutečnilo na krajském úřadě setkání krajských zastupitelů a zástupců obcí na téma vznikající destinační agentury, jejích stanov a financování. Počet potenciálních zakladatelů destinační agentury se od posledního jednání postupněrozrostl o čtyřidalší zájemce na celkových jedenáct včetně Karlovarského kraje.

Hlavním mottem krajské destinační agentury je cílené zviditelňování a propagace regionu. Kraj dá nově se rodící agentuře do vínku možnost bezplatného využívání portálu „Živý kraj“,dále bezplatné využívání kanceláře v prostorách krajského úřadu a každoroční dotaci ve výši 15 milionů korun. Další peníze bude spolek čerpat ze společné kasy, kam až na výjimky přispějí jednotliví členové 10 procenty z jejich příjmů plynoucích z inkasovaných lázeňských a ubytovacích poplatků. 

„Doposud se o propagaci kraje staral odbor kultury, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.Například pro německá partnerská města nebo zástupce podnikatelůneníale krajský úřadideálním protějškem. Na požadavky obousměrně prospěšné spolupráce s českými i zahraničními partnery je třeba reagovat pružně, znát možnosti a specifika jednotlivých oblastí našeho kraje. Na toúřad nemá kapacity, proto dozrál čas pro vznik uskupení zastřešujícího společné směřování aktivit měst, obcí i soukromých firem v prosazování našeho kraje,“ řeklkrajský radní a jeden z hlavních iniciátorů vzniku destinační agentury Petr Šindelář.

Spolek s názvem „Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj“, kde jsou spolu s krajem zakladateli městaKarlovy Vary, Sokolov, Cheb, Loket, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Ostrov, Aš, Jáchymov a Boží Dar,bude moci pracovat na zviditelnění regionu a měst, účastnit se veletrhů, propagovatvýrobcenašich místních specialit, spolupracovat s hoteliéry, lázněmi, golfovými areály, dopravci nebo provozovateli sportovních a volnočasových aktivit.

„Jedním z cílů vznikající agentury je zapojit do dění v našem kraji také firmy, které se na propagaci lázeňství a přírodního bohatství našeho kraje podílejí zatím jen sporadicky. Jejich investice do společných projektů se jim bohatě vrátí. Rádi bychom do oživení cestovního ruchu zapojili i střední školy a učiliště se zaměřením na hotelové služby, cestovní ruch nebo stravování. Naší vizí je, aby mladí lidé přicházeli do svých budoucích zaměstnání nebo vlastního podnikání s vědomím, že úspěch nepřichází sám od sebe, že je třeba propagovat jinakost a kvalitu cestovního ruchu našeho kraje, protože máme na co navazovat, tradice je tu veliká,“ vysvětlil Petr Židlický z krajského odboru kultury, který je navržen do vedení nové destinační agentury. 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·