Uzavírky silnic v kraji

10.07.2015 21:56

 

Částečná uzavírka se týká silnice I/20 – v místě mostu ev. č. 20-021 v Bečově nad Teplou z důvodu opravy mostu v termínu od 13. 7. 2015 do 20. 12. 2015. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava převedena na neuzavřenou část silnice I/20. Kyvadlový provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Průjezdný profil zůstane vždy minimálně 3 m.
 

Další částečná uzavírka se týká pravého jízdního pruhu silnice I/6 v Karlových Varech ve směru na Cheb v km staničení 113,730 až 114,155 z důvodu výměny stávajících silničních obrub ve dnech 13. 7. 2015 až 31. 7. 2015. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Průjezdný profil v jízdním pásu s omezením bude zachován min. 3,00 m.

 

Další uzavírka - pravého jízdního pruhu silnice I/13 v km staniční 3,100 až 3,150 ve směru na Ostrov z důvodu opravy a výměny odvodňovacích žlabů ve dnech 13. 7. 2015 až 17. 7. 2015. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava ve směru na Ostrov svedena do jednoho jízdního pruhu.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·