Uzavírky silnic v Karlovarském kraji

14.07.2015 11:57

Silnice I/21 u obce Dlouhé Mosty v okrese Cheb, z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu ev.č. 21-029 na silnici I/21, v době od 20. 7. 2015 do 15. 11. 2015.

Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zachována. Průjezdný profil v jízdním pásu s omezením bude zachován.

 

Silnice I/6 u obce Chlumeček v okrese Cheb, z důvodu provádění stavebních prací – oprava dilatací mostu ev.č. 6-074d na silnici I/6 – Chlumeček, v době od20. 7. 2015 do 15. 11. 2015.

Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zachována. Průjezdný profil v jízdním pásu s omezením bude zachován.

 

Silnice I/20 v úseku Stanovice – Teplička, v staničení: km 12, 439 – 15, 346, v obci Teplička, v okrese Karlovy Vary, z důvodu provádění stavebních prací – pokládka mikrokoberce na silnici I/20, v době od 24. 7. 2015 do 14. 8. 2015.

Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zachována. Průjezdný profil v jízdním pásu s omezením bude zachován.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·