Uzavírka Cyklostezky Ohře v úseku Cheb - Jindřichov

25.09.2015 11:30

V období od 1. října 2015 do 31. ledna 2016 dojde k úplné uzavírce úseku cyklostezky č. 6 z důvodu provádění přeložky VVN (velmi vysokého napětí) společností ČEZ. Uzavírka bude od místa Cheb „u viaduktu“ až do Jindřichova u železničního přejezdu. V místech u lávky (Ottův jez) v Chebu a u železničního přejezdu v Jindřichově budou umístěny dopravní značky informující o uzavírce.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·