Uzavírka Antonínských mostů v Sokolově

19.05.2017 21:11

 

 

Odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov si dovoluje upozornit na nutnou uzavírku Antonínských mostů přes řeku Ohři a silnici II. tř. Sokolov - Citice.
Omezení trvá od 19. 04. – 31. 07. 2017 z důvodu stavební akce „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ“.

Stavební práce na první části mostů přes silnici a železniční trať zamezí přístup nejen pro chodce, ale také pro cyklisty ze strany cyklostezky podél řeky Ohře směrem k jezeru Medard. Provoz cyklostezky ovšem omezen není.

Bohužel, i přes značené varování, informování na webu města, v novinách i sociálních sítích, řada lidí zákaz vstupu soustavně porušuje a ohrožuje tak bezpečnost a zdraví nejen své, ale často také dětí, které s sebou na most vedou. Vedle toho ohrožují hladký průběh stavebních prací, čímž mohou zároveň způsobit hmotnou škodu.

 

 

Zdroj: TZ Městského domu kultury Sokolov

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·