Úřad práce je plně dostupný i lidem se zdravotním postižením

09.06.2017 09:27

                                   

Klienti se zdravotním postižením, kterým brání jejich zdravotní omezení v návštěvě Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karlových Varech na adrese Svahová 24, se mohou obracet také na pracoviště v ulici Závodní 385/98, kde sídlí zdejší krajská pobočka ÚP ČR.

 

V roce 2014 se Oddělení příspěvku na péči a dávek osob se zdravotním postižením (OZP) Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Karlových Varech přemístilo do přízemí budovy Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj do ulice Svahová 24. Aby Úřad práce ČR toto pracoviště co nejvíce zpřístupnil lidem se zdravotním postižením, rozhodl se posílit tuto agendu prostřednictvím zřízení dalšího pracovního místa v prostorech Krajské pobočky ÚP ČR v ulici Závodní.

„K tomuto kroku jsme přistoupili už v srpnu 2014 po společném jednání s předsedkyní Národní rady osob se zdravotním postižením Karlovarského kraje. Cílem bylo usnadnit všem osobám se zdravotním postižením, které nemohou navštívit pracoviště ve Svahové ulici, osobní komunikaci s úřadem,“ vysvětluje Alice Kalousková, pověřená řízením Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech.

Pracoviště v Závodní ulici tak plně zastupuje pracoviště v ulici Svahová. Na přepážce jsou lidem k dispozici  kvalifikovaní odborní zaměstnanci. Klienti zde dostanou základní sociální poradenství, mohou podat žádosti o jednotlivé dávky OZP určené ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Mohou požádat také o průkaz osoby se zdravotním postižením i o příspěvek na péči.  K dispozici jsou též veškeré formuláře potřebné pro podání žádostí.

OZP, kterým brání jejich zdravotní omezení v návštěvě pracoviště ve Svahové ulici, mohou učinit na pracovišti v Závodní ulici veškeré úkony správního řízení, které jsou spojeny s řízením o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Tj. seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, hlásit změny skutečností rozhodných pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, podávat námitky a odvolání atd. Zároveň si zde mohou, po přiznání nároku, převzít průkaz OZP.

V případě, že se klienti se zdravotním postižením rozhodnou pro návštěvu pracoviště ve Svahové ulici, informuje ÚP ČR, že je na pozemku úřadu vyhrazeno jedno parkovací místo, které je označeno symbolem . U vstupní brány do areálu je zároveň pod značkou zákazu vjezdu doplněna tabulka s textem „NEPLATÍ PRO DRŽITELE  K JEDNÁNÍ NA ÚŘADU PRÁCE“. V případě potřeby jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR kdykoli připraveni přijít za klientem na parkoviště k jeho vozidlu.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

                                                   


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·