Úprava dopravního režimu v centru KV

14.09.2015 20:42

 

 

V části obchodně správního centra Karlových Varů dojde od 21. září 2015 ke změně dopravního režimu. Úpravy se dotknou ulic Bulharská, Jugoslávská, T. G. Masaryka a části ulice Varšavská. Smyslem změn je zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

V ulicích Bulharská a Jugoslávská bude zřízena zóna zákazu stání, což znamená, že osobní automobily zde budou moci parkovat pouze na vyznačených parkovacích místech. Část třídy T. G. Masaryka bude zjednosměrněna, a to v úseku mezi ulicemi Zeyerova a Varšavská. Průjezd bude možný pouze ve směru od Zeyerovy ulice.

Na části ulice Varšavská (v úseku před Becherplatzem) bude příslušným dopravním značením stanovena pěší zóna. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům, která zde na základě příslušného povolení mohou parkovat, a ve vymezených časech vozidlům zásobování. Tímto stanovením úpravy provozu bude zajištěn bezpečnější pohyb chodců v prostoru před Becherplatzem.

 

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena veřejnou vyhláškou Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary jako příslušného správního úřadu.  

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP            

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·