Upozornění pro majitele dočasně vyřazených vozidel

30.09.2015 12:21

 

 

Mnozí majitelé dočasně vyřazených vozidel budou muset do konce roku navštívit registr vozidel a naplnit svou zákonnou povinnost. Dle platné legislativy má vlastník vozidla, které bylo ke dni 1. 1. 2015 déle než 18 měsíců dočasně vyřazeno z registru vozidel, povinnost oznámit místo a účel vyřazení vozidla, a to do 31. 12. 2015. Pokud nebude tato zákonná povinnost vlastníkem k uvedenému termínu splněna, vozidlo k 1. 1. 2016 úředně zanikne a nebude možné jej využívat k provozu na pozemních komunikacích.

 

Doporučujeme vlastníkům, kteří nechali své vozidlo před 1. červencem 2013 dočasně vyřadit, odevzdali jeho registrační značky a tzv. malý technický průkaz, a chtějí jej nadále využívat, aby se dostavili do konce roku 2015 na registr vozidel a nahlásili, kde se uvedené vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití.

 

Stejná zákonná povinnost se týká i vlastníků vozidel dočasně vyřazených po 30. červnu 2013, pokud trvá vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V tomto případě hrozí vlastníkům za nesplnění zákonné povinnosti pokuta až do výše 50 tisíc Kč.  

 

Vzhledem k tomu, že naplnění této povinnosti se bude týkat několika tisíc vlastníků vozidel, doporučujeme nenechávat potřebné úkony na poslední chvíli. Včasným splněním povinnosti se vlastníci dočasně vyřazených vozidel vyhnou frontám a dlouhé čekací době na vyřízení žádosti a v neposlední řadě i případnému úřednímu zániku silničního vozidla.

 

Pozn.: K návštěvě registru vozidel je možné se objednat, a to prostřednictvím služby elektronické objednávání klientů na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz v sekci Úřad on-line.

 


 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·