Úplná uzavírka části Vítězné ulice a další dopravní omezení v Karlových Varech

10.03.2014 00:00

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S REKONSTRUKCÍ HORKOVODU VE VÍTĚZNÉ ULICI

 

  • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR. 

Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 

Trasy výlukových linek - rekonstrukce horkovodu Vítězná

 

linka č. 5: mezi zastávkami Orlov a Tržnice pojede po komunikaci  I/6 (průtah) a přes Chebský most; náhradní zastávka Bohatice, most (na průtahu) -  pro oba směry;

zastávky Vítězná, Drahomíra, Prašná, Mattoniho nábřeží nejsou obsluhovány.

 

linka č. 6: mezi zastávkami Drahomíra a Tržnice pojede objízdnou trasou  po komunikacích nám. V.Řezáče – Rumunská – Americká – Bezručova (kolem nemocnice); zastávka Drahomíra je přesunuta k poště – pro oba směry; zastávka Vítězná není obsluhována.

 

linka č. 17: mezi zastávkami Dalovice, Všeborovice a Tržnice pojede po komunikaci  I/6 (průtah) a přes Chebský most; náhradní zastávka Bohatice, most (na průtahu) -  pro oba směry;

zastávky Vítězná, Drahomíra, Prašná, Mattoniho nábřeží nejsou obsluhovány.

 

linka č. 18 I. etapa - od 17.3. do 14.5.:

 

mezi zastávkami Drahomíra a Tržnice pojede objízdnou trasou  po komunikacích nám. V. Řezáče – Rumunská – Americká – Bezručova (kolem nemocnice) – Foersterova – K. Čapka – Jateční – Vítězná  

zastávka Drahomíra je přesunuta k poště – pro oba směry; zastávka Vítězná se přesouvá  do Jateční ulice

                                                                                                                                                               

linka č. 18 – II. etapa od 14.5. do 7.7.

 

mezi zastávkami Drahomíra a Tržnice projede účelovou komunikací za Lidlem a dále po komunikacích  Jateční – nábřeží J.Palacha – nábřeží Osvobození a zpátky nábř. Osvobození – Koptova – Foersterova – K.Čapka a komunikací za Lidlem;

zastávka Drahomíra je přesunuta k poště – pro oba směry;  zastávka Vítězná se přesouvá  do Jateční ulice.

 

 

linka č. 18 – ve třetí etapě od 8.7. do 31.8.

 

mezi zastávkami Drahomíra a Tržnice pojede po komunikacích Vítěznou – Jateční – nábřeží J.Palacha – nábřeží Osvobození a zpět po komunikacích Vítězná – Foersterova – K.Čapka – Jateční – Vítězná; zastávka Drahomíra je přesunuta k poště; zastávka Vítězná směr Tržnice je zachována ve stávající zastávce; zastávka Vítězná směr Garáže MHD se přesouvá do Jateční ulice

 

linka č. 51 – zastávka Drahomíra se přesouvá k poště

 

 

 

 

DALŠÍ DOPRAVNÍ OEMEZENÍ V KARLOVÝCH VARECH A OKOLÍ

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

  • Od 17.12.2013 do 30.4.2014 bude uzavřena část ulice Anglická – chodník (v délce cca 30 m, před č.p. 429/21, 430/23)– chodci budou převedeni na protější chodník a zadrní trakt  s vjezdem z ulice Rumunská. (vjezd do garáží umístěných v zadním traktu nebude omezen). Bude zde prováděno odstranění stavby BD Anglická 29 a 23.

  • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště a konečná část slepé ulice ul. Na Výšině v délce cca 150 m. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.

  • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.

  • Od 3.2.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Vítězná v délce cca 150 m před ulicí Stará Kysibelská. Bude zde prováděna rekonstrukce opěrné zdi a vybudování přilehlého chodníku. Průjezd jedním jízdním pruhem bez omezení

 

SILNICE II. a III. TŘÍDY

  • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdek, ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

  • V termínu od 13.3.2014 8:00 hodin do 14.3.2014 18:00 hodin a od 27.3.2014 8:00 hodin do 28.3.2014 18:00 hodin bude úplně uzavřena silnice III/22222, na trase Karlovy Vary – Ostrov, v úseku železničního přejezdu P81 v úseku Sadov - Hájek, z důvodu opravy železničního přejezdu.

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·