Umění, gastronomie a medicína - netradiční galerie v Plzni

18.06.2012 11:06

Prostory restaurace hotelu U Pramenů v Plzni Na Roudné, kde po dokončení rozsáhlé rekonstrukce v roce 2007 probíhají pravidelné výstavy obrazů a jiných uměleckých děl, představují jistě netradiční galerijní zázemí. Nicméně realizace již několika desítek výstav, včetně děl mistra Adolfa Borna a Sáry Saudkové, zcela jistě potvrzují výjimečnost tohoto prostoru.
Vystavované umění se zde více než jinde doslova prolíná nejen s běžným životem hostů podniku, účastníků řady profesních školení a rodinných oslav, ale podporuje zároveň naději na uzdravení dětí a dospělých pacientů svádějících souboj s leukémiemi a jinými život ohrožujícími nemocemi krvetvorby. Majitelem nemovitosti hotelu je totiž Nadace pro transplantace kostní dřeně, která během dvaceti let své existence a za maximálního úsilí primáře Vladimíra Kozy, pomohla vybudovat z naprosté neexistence celosvětově uznávaný a akreditovaný Český národní registr dárců kostní dřeně a podpořila nábor a vyšetření krve již více než 40 000 dobrovolných dárců. Cílům nadace slouží i tento tento architektonicky a funkčně ojedinělý hotel, který mimo své nadstandardní komerční využití slouží v případě potřeby také k ubytování dárců krvetvorných buněk, pacientů a jejich blízkých, dojíždějících na hematologicko-onkologické oddělení ze stovky kilometrů vzdálených míst.
Žádný z projektů Nadace pro transplantace kostní dřeně není hrazen státem ani zdravotními pojišťovnami, jejich úspěch je vázán na sbírky ( Kapka, Sluníčková sbírka) a sponzory.  Umění vystavované v hotelu U Pramenů přivádí další hosty, kteří zde čerpáním služeb nepřímo pomáhají získávat další prostředky pro pomoc nemocným dětem a dospělým pacientům s leukémiemi. V současné době je to výstava obrazů Jany Babincové.
                                                 
   MUDr.Samuel Vokurka,Ph.D., předseda Správní rady
                                                                     Nadace pro transplantace kostní dřeně

 


 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·