Úklid Klabavy se vydařil

16.04.2012 19:32

Rokycanští ochránci přírody také uklízeli svět

Clean Up the World  /Ukliďme svět/ je mezinárodní kampaň, kterou v České republice koordinuje Český svaz ochránců přírody. V rámci podpory této významné akce organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků či chráněných území. Smyslem však není pouze uklízet, ale především přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí i zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. V letošním  roce probíhá již jubilejní 20. ročník, přičemž se jej každoročně zúčastní asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Ani naše republika není vyjímkou. Na webových stránkách www.csop.cz/uklidmesvet lze najít nejen informace o této praktické pomoci přírodě, která probíhá především v jarním a podzimním období. Do kampaně se můžete zapojit i Vy prostřednictvím ČSOP, který současně poskytuje i materiální a metodickou podporu.   

Prvotním impulsem vzniku této aktivity byl celoživotní sen australského stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana obeplout svět. Ve svých 47 letech podnikl na jachtě cestu kolem světa /1986 – 1987/. Během plavby byl však šokován, když viděl, čím vším jsou moře znečištěná a zaneřáděná. Po svém návratu domů se rozhodl sezvat své přátele, ti pozvali své přátele a společně s dalšími pak vyčistili 270 km mořského pobřeží. Bylo to 8. ledna 1989. Tehdy dobrovolníci sebrali 5 000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. A myšlenka Clean Up the World byla na světě.

Kampaň „Ukliďme svět“ v České republice probíhá od roku 1993 a účastní se jí více než osm tisíc dobrovolníků z nevládních organizací, mateřských, základních a středních škol, dětských oddílů i zájmových klubů, přičemž děti tvoří většinu. Z celkového množství sebraného odpadu, které se obyčejně pohybuje kolem dvou set tun, bývá přibližně 10 % recyklováno. Hlavním přínosem, který projekt plní již od svého počátku, je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav našeho společného životního prostředí. Velký význam má tento fakt zejména pro děti, které si díky takovýmto akcím upřesňují svůj pohled na přírodu a dotvářejí své hodnotové žebříčky. Nedílnou součástí akce je i zveřejnění informací o kampani a to především v regionálním tisku. Při té příležitosti je informována široká veřejnost o problému odpadů a znečišťování přírody a životního prostředí a zároveň je tak uveden příklad pozitivní činnosti napomáhající k řešení problému.

Ani rokycanští ochránci přírody nezůstávají stranou. Každoročně uklízejí společně s dalšími dobrovolníky svět. Nejinak tomu bylo i o minulém víkendu, kdy se zhruba padesátka dobrovolníků vydala uklízet Klabavskou přehradu. Akce vypukla úderem půl desáté ranní, kdy k sídlu rokycanských ochranářů kromě členů organizace dorazila i početná skupinka dětí z 15. Základní školy v Plzni pod vedením Věry Surmajové a stejně tak i děti z družiny ze Základní školy Čechova v Rokycanech pod vedením Broni Sloupové. Dobře naladěni i díky relativně dobrému počasí jsme se přesunuli autobusem ke Klabavské nádrži. Po krátkém úvodnímu slovu organizátorů jsme začali uklízet nepořádek, který zde lidé zanechali při svých aktivitách, ty rybářské nevyjímaje. Práce nám šla poměrně dobře od ruky a zanedlouho jsme nasbírali dvě plné multikáry nejrůznějšího odpadu, který byl následně odvezen k dalšímu zpracování. Akce poté pokračovala společným opékáním špekáčků jako poděkování všem zúčastněným a rozdáním upomínkových předmětů.

Klabavská nádrž nedaleko Rokycan je známou zastávkou celé řady opeřenců při jarních a podzimních tazích. Máte-li štěstí, setkáte se zde s kormorány, volavkami, orlovci či jinými zajímavými druhy. A právě z tohoto důvodu bylo její okolí vybráno k úklidu, neboť její okolí je silně znečištěno nejen od lidí, kteří se v její blízkosti pohybují, ale i díky naplaveninám, které sem přinese voda.

Je nutné připomenout, že se úklid Klabavské nádrže opakuje každoročně a vždy se setkává s velkým ohlasem. A ani letos nebyl vyjímkou. Díky spolupráci s dětmi z 15. ZŠ z Plzně, ZŠ Čechova Rokycany a dalšími dobrovolníky se během dopoledne podařilo vyčistit břehy Klabavské nádrže od nejrůznějších odpadků. Je sympatické, že ve víkendovém úklidu nebyli rokycanští ochránci přírody osamoceni. Uklízelo se i v Klabavě, Litohlavech, Rokycanech a dalších místech Rokycanska. 

Tím však aktivity rokycanských ochránců přírody zdaleka nekončí. Již 28. dubna se uskuteční oslava 30. let založení Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech v místní Sokolovně a hned poté budou probíhat další činnosti spojené s ochranou přírody a výchovou společnosti. Jejich výčet najdete na www.csop.erc.cz ..

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/060.jpg

                                                                                     Uklízeli malí i velcí

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/foto016.jpg

                                                                                 Účastníci sobotní úklidová akce


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·