Tramvaj na plzeňskou Košutku jezdí po nově opravené trati

26.07.2017 18:55

 

 

 

Rekonstrukce trati tramvajové linky číslo 4 ve směru na Košutku, stavba Karlovarská III. etapa, byla dokončena. Poslední část rekonstrukce představovala opravu technicky nevyhovujícího stavu trati v délce 935 metrů a navázala tak na druhou etapu z roku 2011. S rekonstrukcí tratě začala stavební firma v místě vzdáleném 116 metrů od zastávky Severka ve směru do centra a pokračovala přes křižovatky Gerské se Studentskou, Kralovickou a Manětínskou ulicí až po točnu na Košutce. Projekt města Plzně vyšel na 85 milionů korun včetně DPH.

 

„Dokončili jsme tak dlouhodobou investiční aktivitu města cílenou na zkvalitnění veřejné přepravy. Rekonstrukce zvýšila bezpečnost provozu i pro chodce a snížila rovněž dopad negativních vlivů dopravy na okolí,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

 

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře byly při opravě kompletně vyměněny kolejové pásy, trolejové vedení a upraveny tramvajové zastávky. „Stavba zahrnovala také opravu silnice III/1808 mezi zastávkami Severka a Plzeňka, zrušení podchodu u zastávky Plzeňka a vybudování parkovacích zálivů. Změn k lepšímu se dočkaly rovněž křižovatky Gerské ulice s Manětínskou a Kralovickou, kde bylo mimo jiné upraveno signalizační zařízení,“ řekl Pavel Šindelář. V opravovaném úseku je i nové veřejné osvětlení. Součástí projektu byly také sadovnické úpravy.

 

Náklady na stavbu činily 85 milionů korun včetně DPH. Většinu z nich hradilo město Plzeň ze svého  rozpočtu, na opravě silnice se podílela částkou zhruba 7,5 milionu korun Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Rekonstrukci zahájila v září 2016 firma COLAS RAIL CZ s. r. o., v listopadu 2016 byl zahájen zkušební provoz nové tramvajové tratě. Kolaudace stavby se uskutečnila v první polovině měsíce července 2017.

 

Tramvajová trať linky č. 4 ve směru na Košutku patří mezi nejvyužívanější, do první a druhé etapy její opravy investovalo město 312 milionů korun.  Druhá etapa zahrnující 1100 metrů dlouhý úsek od ulice Na Chmelnicích po křižovatku se Sokolovskou ulicí byla v roce 2011 největší investiční akcí města a vyšla na 136 milionů korun s DPH. Náklady na předtím provedenou opravu první části trati v délce téměř jeden kilometr si vyžádala 176 milionů korun s DPH.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně

LPP

.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·