Tradiční jarní tah žab se letos v Karlových Varech obejde bez dopravních omezení

02.04.2014 14:48

S příchodem jarních měsíců se opět probouzí příroda a jedním z projevů je i jarní tah žab. Velké jarní putování podnikají kvůli rozmnožování, které může proběhnout pouze ve vodním prostředí.  Překážku v cestě za rozmnožováním žab představují zejména jízdní komunikace.  Každoročně tak na území celé republiky pod koly automobilů zahyne mnoho žab.

 

Proto se na nejvíce problémových místech vždy s příchodem jara spouští akce na jejich ochranu. V Karlových Varech se jedná především o dvě lokality, okolí vodní nádrže Krach a jezírko Malé Versailles. Vzhledem výraznému úbytku žab (v našich podmínkách se jedná především o ropuchu obecnou a skokana hnědého) se letos přírodní rituál obejde bez dopravních omezení.

 

V okolí vodní nádrže Krach bylo v uplynulých letech nutno k omezení úhynu žab instalovat podél komunikace mezi Olšovými Vraty a Kolovou zábranu. Zároveň zde bylo umístěno informativní dopravní značení.  Před několika lety vybudoval místní zemědělec v prostoru nad Olšovými Vraty nové vodní nádrže. Ty začaly žáby postupně využívat jako místo pro své rozmnožování, takže odpadl důvod jejich migrace přes jízdní komunikaci do vodní nádrže Krach a v současné době již není nutno zábranu u silnice využívat. 

 

Druhou lokalitou je jezírko Malé Versailles. Místní komunikace byla při jarním tahu žab v nočních hodinách uzavírána a žáby byly v ranních a večerních hodinách sbírány. V posledních letech dochází v této lokalitě ke zřetelnému úbytku migrujících žab. Důvody nejsou zcela zřejmé (jedním z nich může být oprava rybníčků v navazujících lesích). Z tohoto důvodu bylo v letošním roce upuštěno od uzavírání jízdní komunikace a bude prováděn pouze ranní a večerní sběr žab.

 

Celá akce je prováděna ve spolupráci Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, se Správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dobrovolnými ochránci přírody.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·