Třádění bioodpadu v Karlových Varech po loňském úspěchu pokračuje

18.04.2013 17:33

Lidé v Karlových Varech mohou opět třídit bioodpad

 

Pilotní projekt likvidace bioodpadu, který město Karlovy Vary spustilo na jaře loňského roku, se setkal s velkým ohlasem. Zájem o ukládání tohoto druhu odpadu do speciálních nádob u obyvatel města postupně rostl a v souvislosti s tím byly také v průběhu roku navyšovány počty stanovišť a nádob na nich umístěných. Celkem bylo na území města rozmístěno více jak 360 nádob na bioodpad a občané vytřídili celkem 113 tun této komodity.

Tento projekt proto v Karlových Varech pokračuje i v letošním roce. Počet lokalit i počet rozmístěných kontejnerů je ve srovnání s minulým rokem podstatně vyšší, po městě je rozmístěno 450 ks nádob o objemu 120 litrů a 153 nádob o objemu 1 100 litrů. Cílem je v maximální míře pokrýt zájem obyvatel. Navíc je město připraveno vyhovět dalším zájemcům, kteří si o přistavení nádoby na bioodpad mohou zažádat na Odboru technickém Magistrátu města Karlovy Vary, u referentky odboru p. Soprové - tel. 731 605 762, 353 118 165, e-mail – p.soprova@mmkv.cz.

 

Na stanovištích budou nádoby umístěny permanentně. Jejich vysypání bude probíhat na místě jednou týdně a je zdarma.

 

Co je bioodpad?

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti.

 

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí ( bez smetků z ulice )
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny ( slupky apod. )
 • sedliny kávy a čaje ( i s papírovým filtrem ), čajové sáčky
 • skořápky od vajec
 • neznečištěná zemina ( bez květináčů )
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

 

Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso,kosti, kůže
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

 

 

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·