Tiskové prohlášení magistrátu a Vodárny Plzeň: Hygienický limit na skupinový vodovod pro veřejnou potřebu v Plzni je do roku 2014 mírnější

23.03.2012 17:19

Hygienický limit na skupinový vodovod pro veřejnou potřebu v Plzni je do roku 2014 mírnější

 

Z podnětu odběratelů a obyvatel města Plzně vydává Magistrát města Plzně a VODÁRNA PLZEŇ následující tiskové prohlášení:

 

Voda dodávaná veřejným vodovodem města Plzně splňuje požadavky na vodu pitnou; kontroly jsou prováděny pravidelně dle plánu stanoveného orgánem pro ochranu veřejného zdraví. Výsledky rozborů jsou poskytovány Krajské hygienické stanici a v agregované podobě zveřejňovány na webových stránkách VODÁRNY PLZEŇ.

 

Na základě prováděných sledování bylo nutné požádat o zmírnění hygienického limitu u vybraných pesticidních látek. Souhlasné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice v Plzni na základě zpracovaného hodnocení zdravotního rizika, které uvádí:

 

„…Zvýšený obsah pesticidních látek zjištěný ve vzorcích pitné vody by ani při každodenním opakování této situace nepředstavoval zdravotní riziko nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele včetně nejcitlivějších skupin populace…“

 

Nastalou situaci s uvedenou časově omezenou platností výjimky vyřeší doplnění technologie Úpravny vody v Plzni o filtraci přes granulované aktivní uhlí. Tento krok je součástí připravované rekonstrukce této úpravny.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·