Tisková zpráva – Fórum Zdravého města 13. září

06.09.2012 10:52

Statutární město Karlovy Vary je členem Národní sítě Zdravých měst, pod jejíž hlavičkou probíhá každoročně Fórum Zdravého města, na kterém se veřejně projednává rozvoj města. Letošní veřejné projednání se uskuteční 13. září 2012 od 17:00 hod. v Lidovém domě ve Staré Roli. Hlavním cílem celého projektu je získat zpětnou vazbu k rozvoji města. Občané a účastníci budou mít prostor pro vyjádření k jakémukoli tématu či sdělení problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a kterým by se měla věnovat pozornost. Fóra se zúčastní vedení města, zástupci odborů a příspěvkových organizací.

Tímto srdečně zveme všechny občany našeho města.

 

Pokračovat budou také diskusní fóra

Letos v květnu byla odstartována první část diskusních fór pro jednotlivé městské části. Vedení města se na nich setkalo a komunikovalo o konkrétních problematických oblastech s obyvateli Staré Role, Počeren, Bohatic, Drahovic, Olšových Vrat a Hůrek. Po prázdninové přestávce budou diskusní fóra opět pokračovat. Tentokrát se představitelé města setkají s obyvateli Rosnic, Čankova, Sedlece, Rybář, Tašovic, Dvorů, Doubí, Cihelen, Tuhnic a centra města. O termínech budou obyvatelé včas informováni prostřednictvím webových stránek a Karlovarských radničních listů.

 

http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/7/7018/7018713_030d2b9f5eb1686f36ecf65c90c7d880/images/Plakt_Frumzdravhomsta.jpg

 

 

 

 

Bc. Michaela Mičudová

Tisková mluvčí

Odbor kancelář primátora

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·