Tisíce prodejců lihu a lihovin potřebují novou koncesi

05.01.2014 00:00

Podnikatelé, kteří se zabývají prodejem a distribucí kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, potřebují novou koncesi. O její vydání jsou povinni požádat do 17. 4. 2014, přičemž tato povinnost se týká všech podnikatelů, kteří byli ke dni 17.10.2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny. Podání žádosti o koncesi v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku. Odbornou způsobilost není třeba prokazovat.

 

Novela živnostenského zákona se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihu a lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří líh a lihoviny prodávají v restauračních zařízeních, případně v dopravních prostředcích.

 

Regulace prodeje lihu a lihovin se ve správním obvodu Obecního živnostenského úřadu v Karlových Varech týká několika tisíc živnostníků. Vzhledem k tomu, že přechodné období je poměrně krátké a končí 17.4.2014, doporučujeme všem dotčeným fyzickým i právnickým osobám, aby podání žádosti o koncesi nenechávaly na poslední chvíli.

 

Žádosti o vydání koncese vyřizuje Obecní živnostenský úřad v Karlových Varech (v budově Magistrátu města Karlovy Vary), U Spořitelny 2, telefon: 353 118 693 – 696, 702.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·