Tisíce padělků skončily v drtičce odpadu

13.01.2012 14:22

Domažlice, 11. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.

Zaměstnanci ÚZSVM zajistili likvidaci zmíněných movitých věcí v drtičce odpadu. Výsledná drť je využívána např. jako alternativní palivo. 

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice, současně převedl Zápisem o změně příslušnosti hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky Ministerstvu vnitra ČR 349 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek a jedů.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·