Svodka – k 20.12.2013

20.12.2013 00:00
Dopravní omezení, uzavírky

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
  • Od 28.11.2013 do 22.12.2013 budou na třídě T.G.Masaryka v dolním úseku před hlavní poštou pořádány Vánoční trhy 2013. Stávající dopravní značení na této místní komunikaci zůstává v době trhů beze změn.
  • Od 17.12.2013 do 30.4.2014 bude uzavřena část ulice Anglická – chodník (v délce cca 30 m, před č.p. 429/21, 430/23)– chodci budou převedeni na protější chodník a zadrní trakt  s vjezdem z ulice Rumunská. (vjezd do garáží umístěných v zadním traktu nebude omezen). Bude zde prováděno odstranění stavby BD Anglická 29 a 23.
  • V době od 25.12.2013  od 6.00 h až do 27.12.2013 do 6.00 h budou z důvodu konání sportovní akce Carlsbad Ski Sprint 2013 úplně uzavřeny místní komunikace:

nábřeží Osvobození – od ulice Zahradní po křižovatku s ul. Varšavskou

T. G. Masaryka – v úseku od České pošty po drogerii Rossmann

Zahradní – v úseku od č.p. 27 k budově České pošty a Poštovní most.           

 

Silnice II. a III. třídy

V současné době není žádné dopravní omezení

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·