Svodka – k 18.10.2013

18.10.2013 00:00

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 10.6.2013 do 31.10.2013 bude částečně uzavřena ulice Třeboňská (od křižovatky ul. Třeboňská–Třeboňská před RD a BD or.7,20,16,14,37,32,22,24,26,39,28,61,65,59,57) Bude zde prováděna oprava vodovodu, práce budou prováděny po polovinách vozovky.
 • Od 10.6.2013 do 31.10.2013 bude úplně uzavřena ulice Třeboňská (od křižovatky ul. Třeboňská a ul. Českých bratří ke křižovatce ulic Třeboňská, Třeboňská) úplná uzavírka bude postupná po pracovních úsecích dlouhých 15 m. Bude zde prováděna oprava kanalizace a vodovodu.
 • Od 12.8.2013 do 5.12.2013 bude úplně uzavřen vnitroblokulice Závodu míru č.p. 682 až 689, 760. Bude zde prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a parkovacích ploch. Délka uzavírky cca 250 m.
 • Od 23.8.2013 do 20.12.2013 je úplně uzavřen z důvodu rekonstrukce úsek komunikace Vítězná, od č.p.72 po křižovatku s ulicemi Prašná a Stará Kysibelská a celá místní komunikace Prašná.
 • Od 29.8.2013 do 9.11.2013 bude úplně uzavřena část ulice Majakovského (od stykové křižovatky s ul. Sokolovská ke stykové křižovatce s ul. Buchenwaldská) v k. ú. Rybáře. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku.
 • Od 7.10.2013 do 20.12.2013 budou prováděny stavební práce (v délce cca 350 m od Lázní I. – za most ke Galerii) v ulici Mariánskolázeňská, Slovenská, pracovní úseky do 50 m. Bude zde v I.etapě prováděna přeložka plynovodu a ve II. etapě bude umístěn rozvod termominerální vody. Provoz bude řízen světelnou signalizací.
 • Od 8.10.2013 do 31.10.2013 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Moskevská (od schodiště mezi ZŠ a MM I. až za přístupové schodiště na MM I.) v délce cca 48 m. Bude zde prováděna oprava povrchu místní komunikace – chodníku.
 • Od 8.10.2013 do 31.10.2013 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Plešivecká (od křižovatky ulic Vodárenská – Plešivecká ke křižovatce ulic Klínovecká – Plešivecká) v délce cca 131 m. Bude zde prováděna oprava povrchu místní komunikace – chodníku.
 • Od 10.10.2013 do 20.12.2013 bude uzavřena část ulice Karlovarská (v délce cca 50 m). Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a přilehlého parku.
 • Od 14.10.2013 do 31.10.2013 bude uzavřena část ulice Svahová – chodník (v délce cca 50 m od stykové křižovatky s ul. Krále Jiřího, levá strana). Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku.
 • Od 15.10.2013 do 31.10.2013 bude uzavřena část ulice Konečná – chodník (v délce cca 280 m, za OD Norma). Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku.
 • Od 16.102013 do 31.10.2013 bude částečně uzavřena ulice K Linhartu z důvodu opravy povrchu vozovky. Provoz bude veden po polovinách.
 • V době od 1.11.2013 do 3.11.2013 do 11:00 hodin je povolena úplná uzavírka ul. T.G.Masaryka a Varšavské (od schodů u budovy PVT na Varšavské ulici po začátek pěší zóny na ulici T.G.Masaryka) z důvodu pořádání akce „KARLOVARSKÝ KNEDLÍL FEST“. Objížďka se nenařizuje, provoz bude regulován přechodným dopravním značením.

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 16.5.2013 do 31.10.2013 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Sadov, Bor, z důvodu stavebních prací.  
 • V termínu od 23.7.2013 do 30.11.2013 bude částečně uzavřena silnice III/21012, u obce Vysoká Pec, Rudné, z důvodu výstavby kanalizace.
 • V termínu od 29.10.2013 6:00 hodin do 1.11.2013 18:00 hodin bude úplně uzavřena silnice III/22129, na trase Karlovy Vary – Ostrov, v úseku železničního přejezdu P82 v obci Dalovice, z důvodu opravy železničního přejezdu.

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·