Svodka – k 06.12.2013

06.12.2013 00:00

Dopravní omezení, uzavírky

Svodka – k 06.12.2013

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

 • Od 23.8.2013 do 20.12.2013 je úplně uzavřen z důvodu rekonstrukce úsek komunikace Vítězná, od č.p.72 po křižovatku s ulicemi Prašná a Stará Kysibelská a celá místní komunikace Prašná.

 • Od 7.10.2013 do 20.12.2013 budou prováděny stavební práce (v délce cca 350 m od Lázní I. – za most ke Galerii) v ulici Mariánskolázeňská, Slovenská, pracovní úseky do 50 m. Bude zde v I.etapě prováděna přeložka plynovodu a ve II. etapě bude umístěn rozvod termominerální vody. Provoz bude řízen světelnou signalizací.

 • Od 10.10.2013 do 20.12.2013 bude uzavřena část ulice Karlovarská (v délce cca 50 m). Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a přilehlého parku.

 • Od 14.11.2013 do 7.12.2013 bude uzavřena část ulice Svahová – chodník (uzavírka bude rozdělena do tří etap: I.etapa 14.11.2013 – 24.11.2013; II. etapa 24.11.2013 – 30.11.2013; III. etapa 25.11.2013 – 7.12.2013; v celkové délce cca 500 m). Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku.

 • Od 25.11.2013 do 20.12.2013 bude částečně uzavřena ulice Třeboňská (od ulice Mlýnské k odbočce zpět na ulici Mlýnskou) o délce cca 160 m, bude zde prováděna rekonstrukce vozovky. Práce budou prováděny po polovinách se zachováním provozu jedním jízdním pruhem.

 • Od 28.11.2013 do 22.12.2013 budou na třídě T.G.Masaryka v dolním úseku před hlavní poštou pořádány Vánoční trhy 2013. Stávající dopravní značení na této místní komunikaci zůstává v době trhů beze změn.

 • V době od 25.12.2013  od 6.00 h až do 27.12.2013 do 6.00 h budou z důvodu konání sportovní akce Carlsbad Ski Sprint 2013 úplně uzavřeny místní komunikace:

nábřeží Osvobození – od ulice Zahradní po křižovatku s ul. Varšavskou

T. G. Masaryka – v úseku od České pošty po drogerii Rossmann

Zahradní – v úseku od č.p. 27 k budově České pošty a Poštovní most.

          

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 18.11.2013 do 15.12.2013 bude částečně uzavřena silnice II/193, cca 1,75 km v úseku obce Semtěš, na trase Žlutice – Semtěš - Borek, z důvodu opravy povrchu komunikace.

 • V termínu od 21.11.2013 do 19.12.2013 bude dle klimatických podmínek cca 3 týdny úplně uzavřena silnice II/209, v obci Božičany, na trase Nová Role - Chodov, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

 • V termínu od 9.12.2013 do 18.12.2013 bude částečně uzavřena silnice III/22129, v obci Sadov, Bor, z důvodu povrchové úpravy komunikace.

Jan Kopál
Tiskový mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·