Svodka dopravních omezení

13.06.2014 10:51
Dopravní omezení, uzavírky
Svodka – k 13.6.2014
 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 20.1.2014 do 20.7.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 7.4.2014 do 17.6.2014 bude úplně uzavřena část ulice K Letišti v délce cca 420 m (bude uzavřen úsek ulice od kruhové křižovatky s ulicí Kpt. Malkovského ke stykové křižovatce s ulicí U Rybníčka). Objízdná trasa je o délce cca 4 km a 200 m po místních komunikacích a silnici I/6, která je označena přechodným dopravním značením. Úplná uzavírka je z důvodů rekonstrukce ulice K Letišti. Průjezd autobusů MHD bude bez přerušení, bude vytvořena náhradní zastávka, ulice Kpt. Malkovského bude obousměrná.
 • Od 30.4.2014 do 30.6.2014 bude úplně uzavřen chodník o délce cca 65 m ulice Libušina (úsek mezi ulicemi Vyšehradská a Nebozízek); chodci budou převedeni na protější chodník. Bude zde prováděna oprava opěrné zdi a chodníku.
 • Od 3.5.2014 do 31.7.2014 bude částečně uzavřena část ulice F. Halase o délce cca 80 m (úsek od stykové křižovatky s ul. Žitná k železniční trati k.ú. Bohatice). Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace – vozovky, práce budou prováděny po polovinách. Vjezd vozidlům IZS bude zhotovitelem zajištěn.
 • Od 21.5.2014 do 20.8.2014 pouze ve středu v čase 8:00 hod – 13:00 hod bude úplně uzavřena část  ulice Petřín o délce cca 30 m (u objektu Petřín 1165/3; č.p. 71).. Budou zde prováděny stavební práce na tomto objektu – betonáž základů a stropů. Příjezd k objektům z ul. Kolmá, nebo z ul. Raisova.
 • Od 4.6.2014 do 1.8.2014 budou úplně uzavřeny zadní trakty domů Mattoniho nábřeží p.č. 814, 815, 816,817. Bude zde prováděna výměna potrubí ÚT a TUV.

 

 • Od 1.6.2014 do 30.6.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.

 

 • Od 9.6.2014 do 27.6.2014 bude částečně uzavřena ul. Mariánskolázeňská a Slovenská (úsek od mostu Karla IV. po Lávku Jeana de Carro) v délce cca 700 metrů z důvodu opravy této pozemní komunikace. Práce budou prováděny po polovinách. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení, které budou osazeny v celé délce částečné uzavírky.   

 

 • Dne 28.6.2014 v čase od 12.00 h do 14.00 hod budou postupně částečně uzavírány komunikace pro trase průjezdu Spanilé jízdy motocyklů 2014:  Mariánskolázeňská silnice - Slovenská – Mariánskolázeňská – U Imperiálu – Na Vyhlídce – Bezručova – nábřeží Osvobození - Ostrovský most – Nákladní – Sokolovská – Chebská – kpt. Jaroše – Dvorský most - Západní – Šumavská – Moskevská – Krále Jiřího – Petra Velikého – Zámecký vrch – Tržiště – Jánský most – Divadelní náměstí – Nová louka – Mariánskolázeňská - Slovenská – Mariánskolázeňská.
 • Dne  4.7.2014  v čase od 17.30 h do 19.15 h a dne  12.7.2014  v čase od 16.45 h do 18.15 h budou postupně úplně uzavírány úseky místních komunikací - křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího a závěrečného ceremoniálu při konání 49. MFF Karlovy Vary 2014.

·         Ve dnech  27.6.2014 v době od 00.00 h do 04.00 h;  2.7.2014 v době od 23.00 h do 3.7.2014 do 03.00 h; 13.7.2014 v době od 23.00 h do 14.7.2014 do 03.00 h; 15.7.2014 v době od 00.00 h do 04.00 h  bude úplně uzavřen úsek komunikace I. P. Pavlova (od hotelu Thermal k parčíku) z důvodu návoz, instalace a odvoz WC kontejnerů a klimatizace.

 • Dne 19.7.2014 od 10.00 do 22.00 hodin bude úplně uzavřen úsek komunikace Merklínská, u kostela sv. Anny, v městské části Sedlec v obci Karlovy Vary z důvodu pořádání : charitativní akce - koncert na záchranu kostela sv. Anny v Sedlci.
 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 31.7.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20912, v obci Nejdku, ulice Lidická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 13.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena silnice II/220, v obci Karlovy Vary, ulice Závodu míru, z důvodu rekonstrukce autobusových zastávek „Krátká a Školní“.
 • V termínu od 14.4.2014 do 31.7.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 193-004 na silnici II/193, Na trase Pšov, Borek - Semtěš, z důvodu rekonstrukce mostu.
 • V termínu od 29.5.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od křižovatky na Oldřichov - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 12.5.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena křižovatka silnic III/22129 a III/222214, v Boru, z důvodu výstavby kanalizace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 20:00 hodin 13.6.2014 do 7:00 hodin 15.6.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047 a III/2194, v obci Nejdek, v úseku náměstí Karla IV, z důvodu konání Nejdecké poutě. Objízdná trasa bude vyznačena.
Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·