Svět záchranářů rekapituluje na závěr roku

07.12.2016 17:15

 

 

 

Svět záchranářů byl slavnostně otevřen 11. září 2015 a už jeho začátky nám napovídaly, že tohle byla dobrá myšlenka, která nadchne. Co jsme ale netušili, jak moc. Praktické programy pro školy jsou plně obsazené na dva roky dopředu. Co nás těší velmi, je zájem ostatních krajů o to, aby i u nich Svět záchranářů vyrostl. Jsme pro ně inspirací a pomáháme jim v úplných začátcích.

 

Celkem naši lektoři proškolili skoro 16 tisíc dětí a přes 8 tisíc dospělých. Naše tříhodinové výukové programy zaujaly žáky 339krát a proškolili jsme 91 škol. Ty byly především z Karlovarského kraje, ale výjimkou nebyly ani návštěvy z Prahy a okolí. Společně s žáky se ale také proškolili pedagogové a těch bylo přes tisícovku. Uspořádali jsme skoro 190 akcí na klíč. Těmi jsou pro nás individuální vzdělávací programy, jako například kurzy pro zaměstnance úřadů, cvičení a semináře pro záchranáře nebo programy pro zájmové skupiny jakými jsou například skauti, domovy mládeže apod. Při těchto akcích na klíč bylo proškoleno přes 7 tisíc dospělých a přes 6 tisíc dětí.

 

Věnujeme se i veřejnosti, která u nás má dveře otevřené vždy odpoledne a v letním provozu i jeden den o víkendu a je jí k dispozici moderní dopravní hřiště nebo záchranářská stezka. Pořádali jsme ale i větší akce, které byly spjaty vždy s nějakou aktuální tematikou, která se samozřejmě týkala bezpečí a prevence. Celkem jsme na těchto akcích pro veřejnost přivítali přes 10 tisíc návštěvníků.

 

 

O letních prázdninách 2016 jsme také pořádali dva turnusy příměstských táborů, které byly beznadějně naplněné a už nyní zvažujeme, že kvůli zájmu pro rok 2017 přidáme jeden turnus navíc.

 

Všechna tato čísla jsou pro nás motivací a hnacím motorem a především signálem, že jsme se vydali správným směrem. V následujícím roce chceme pokračovat v osvědčených programech, které možná projdou malými změnami, které iniciují samotní lektoři, protože právě oni žáky vyučují a vědí tzv. kde co vychytat. Stále se posouvají vpřed. I nadále budeme pokračovat v akcích na klíč, vzdělávat menší i větší a podporovat budeme i seniory, jež u nás absolvují tzv. Senior akademii s Městskou policií. Líbí se nám myšlenka, že jsme tu v podstatě pro jakoukoli věkovou skupinu. Od nejmenších až po ty starší a zkušené.

 

Dále budeme podporovat a budeme nápomocni při zrodu nových Světů záchranářů, protože jak se ukazuje, vážně to stojí za to. Významné návštěvy, včetně například ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové, byly opravdu nadšené a všichni shodně tvrdili, že tyhle peníze z EU byly vynaloženy opravdu efektivně.

 

Zdroj: TZ Asociace Záchranný kruh

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·