Sušická nemocnice otevírá psychiatrickou ambulanci

04.08.2017 15:20

 

 

V sušické nemocnici se od září nově otevře psychiatrická ambulance. Ordinovat zde bude MUDr. Eva Jílková, atestovaná lékařka, která má více než 11 letou praxi v Klatovské nemocnici. Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice. V následujících měsících zde budou vznikat další ambulance lékařů-specialistů.

MUDr. Eva Jílková

 

Od 1.září bude v sušické nemocnici v provozu psychiatrická ambulance., ve které bude ordinovat MUDr. Eva Jílková. Pro sušickou nemocnici je ordinace s tímto profesním zaměřením novinkou. Ambulance bude mít otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00. Zájemci o návštěvu se mohou objednávat již nyní na telefonním čísle: 734 792 285. MUDr. Eva Jílková má momentálně dva dny v týdnu ordinuje v plzeňské ordinaci, předtím 11 let pracovala na Psychiatrickém oddělení Klatovské nemocnice.

Do nově otevřené ordinace mohou docházet pacienti s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz. „Například s poruchami nálady, úzkostnými poruchami, s psychotickým onemocněním,
organickým postižením mozku, včetně pacientů s poruchami paměti, dále pacienty závislé na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech, osobnostní problematikou. Nabízíme také možnost využít krizové intervence,“
vysvětluje Eva Jílková. Ta promovala na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006, od začátku své profesní dráhy se věnuje psychiatrii. Pro tento obor se rozhodla již ve čtvrtém ročníku studia medicíny.

Psychiatrická ambulance bude v provozu v zadní budově v areálu nemocnice, kde již nyní funguje ORL ordinace a pracuje zde logoped. Vedení sušické nemocnice plánuje, že během tohoto a příštího roku otevře v této budově ještě další ambulance.

 

Zdroj: TZ Nemocnice Sušice

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·