Strom pro vánoční Karlovy Vary již dnes

22.11.2015 13:37

 

 

Přípravy na Nové vánoční trhy v Karlových Varech vrcholí. V neděli 22. listopadu bude pokácen a následně instalován vánoční strom. V příštím týdnu budou instalovány stánky a vstupní brány na vánočním tržišti, které bude letos situováno na prostranství před hotelem Thermal. V příštích dnech bude také dokončena instalace vánočního osvětlení v ulicích města.

 

Čtrnáctimetrovou jedli městu věnovala rodina pana Jana Suchana z Chodova. Strom bude pokácen v neděli 22. listopadu mezi 10. a 12. hodinou, v odpoledních hodinách (mezi 14. a 16. hodinou) bude instalován před Thermalem. V příštím týdnu pak dostane výzdobu. Komponenty, které vánoční stromy v Karlových Varech zdobily v minulých letech, budou doplněny. „Zakoupili jsme ještě dvacet řetězů se stovkou světelných útvarů s efektem padajícího světla. Věřím, že budeme mít opravdu krásný vánoční strom“, těší se I. náměstek primátora Čestmír Bruštík.

V současné době již probíhá instalace ozdobných světelných prvků s vánoční tematikou v ulicích města. Vedle obchodně správní části a lázeňského centra budou vánoční světla instalována na sloupy veřejného osvětlení také v dalších frekventovaných ulicích, jako jsou Sokolovská, Chebská, Závodu míru a podobně. Nově se v letošním roce dočkají několika světelných prvků obyvatelé čtvrti Rosnice. V obci Počerny bude rozsvícen strom.

V příštím týdnu proběhne rozmisťování stánků, stavba umělého kluziště a atrakcí na prostranství před Thermalem. Lázeňské lesy Karlovy Vary dokončují výrobu vstupních bran, které budou instalovány na Poštovním mostě a lávce u Dvořákových sadů. Také brány rozzáří tisíce světel.

Nové vánoční trhy v Karlových Varech budou zahájeny v sobotu 28. listopadu, kdy budou také zprovozněny všechny atrakce včetně umělého kluziště. Slavnostní rozsvícení stromu je naplánováno na první adventní neděli.

 

Zdroj: TZ Magistrát města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·