Střední školy v kraji se připravují na přijímací zkoušky

10.04.2015 18:32

 

 

 Rušněji než obvykle bude na středních školách ve středu 15. dubna. V tomto termínu čekají uchazeče o studium ve čtyřletých oborech vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou (kromě oborů s talentovou zkouškou, kde již přijímací řízení proběhlo v lednu) přijímací zkoušky. Uchazeči o studium šesti a osmiletých oborů vzdělání budou přijímací zkoušky dělat 16 dubna. Novinkou oproti předchozím letům je to, že půjde o přijímací zkoušky zadávané centrálně.

Zkoušky z českého jazyka a matematiky budou konat uchazeči o studium maturitních oborů ve 24 středních školách zřizovaných Karlovarským krajem a ve třech středních školách zřizovaných soukromníkem. „Na zvládnutí testu z českého jazyka a z matematiky budou mít uchazeči 60 minut. V každé zkoušce přitom mohou získat 50 bodů,“ upřesnil krajský radní pro oblast školství Edmund Janisch. Pro přijetí na jednotlivé školy jsou však podstatné nejen výsledky přijímacích zkoušek, ale i další kritéria, mimo jiné prospěch žáka na základní škole nebo jeho aktivita ve školních soutěžích.

Než se přijímací zkoušky budou konat, dostal Krajský úřad Karlovarského kraje 8. dubna zkušební dokumentaci, tedy přesné znění testů. „Zkušební dokumentaci distribuuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT). Krajský úřad má pro zajímavost k dispozici 27 přepravek, každou o hmotnosti až 14 kilogramů, se zkušební dokumentací. Ta je uložena v zabezpečené místnosti pod neustálou kontrolou kamerového systému. Ředitelům škol nebo jimi pověřeným osobám, bude dokumentace proti podpisu vydána 14. dubna. Pokud se v dané škole koná jednotný test pouze pro uchazeče do oborů vzdělání v délce 6 a 8 roků (například osmiletá gymnázia), bude dokumentace vydána 15. dubna. V jednotlivých přepravkách je zkušební dokumentace zkompletována podle konkrétních přihlášených uchazečů, a to pro každou školu samostatně a odděleně pro čtyřleté, šestileté a osmileté obory,“ vysvětlil Edmund Janisch.

Střední školy zřizované Karlovarským krajem obdržely pro první kolo přijímacího řízení 4710 přihlášek, přičemž tyto školy nabízejí 4264 volných míst. Je ale nutné přihlédnout k tomu, že každý uchazeč může v 1. kole odevzdat dvě přihlášky. Přijímací zkoušky uchazeči konají ve škole, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. „Jako každoročně můžeme potvrdit převis zájmu o studium na gymnáziích, vzestup počtu zájemců o studium je ale patrný i v případě technických oborů. Situace se mění i díky tomu, že kraj ve vybraných oborech uděluje středoškolská prospěchová a motivační stipendia,“ uzavřela vedoucí odboru školství krajského úřadu Jana Trantinová.

Kontakt:

Mgr. Jana Pavlíková
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP
 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·