Strážníci u škol řešili mladé kuřáky

19.06.2015 11:07

 

V průběhu měsíce května a června zrealizovalo oddělení prevence a dohledu MP Karlovy Vary ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karlovy Vary celkem sedm preventivních akcí zaměřených na mladé kuřáky. Kontroly probíhaly převážně v okolí karlovarských základních škol a v centru města u Tržnice. Pozitivním zjištěním od poslední větší akce bylo, že v blízkosti základních škol děti až na pár výjimek nekouřily.

Největším problémem z hlediska lokality tak zůstává Varšavská ulice a blízké okolí Tržnice. Zde se nezletilí kuřáci hojně vyskytují, a to v ranních i odpoledních hodinách. V místě mají i dost zdrojů, které jim tabákové výrobky bez problémů prodají. Prodejci hřeší především na těžkou prokazatelnost jednání, ale městští strážníci mají již tato prodejní místa vytipována a budou zde provádět průběžné kontroly s cílem tento nešvar eliminovat.

 

Základním problémem zůstává fakt, že užívání alkoholu nebo cigaret osobami mladšími 18 let není protizákonné. Na děti a mládež je pohlíženo jako na oběti prodejců a ostatních osob, které užívání tabákových výrobků dětem umožní. V boji proti konzumaci těchto látek by výrazně napomohlo zakotvení takového jednání do přestupkového zákona. Pochopitelně za předpokladu, že se jej dopouští mladistvá osoba.

Strážníci během kontrol přistihli 11 dětí ve věku 13-17 let. Všechny případy byly předány pracovníkům z oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

 

 

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·