Strážníci v Karlových Varech řešili kuriózní případ

16.07.2014 19:53

Tak to už tu dlouho nebylo. Do města zavítaly dvě ovce z Německa a k obhlídce si vybraly městkou část Bohatice. Co nejdříve vypadalo jako vtip, se následně ukázalo jako slušný problém k řešení. Městská policie je zvyklá řešit ledacos, ale tohle byl oříšek. Prvotní kontakty chovatelů po okolí se ukázaly jako liché. Nezbylo než zvířata zahnat mimo komunikaci, aby nedošlo k nehodě, což nebylo zrovna snadné a přes veterinární zprávu se pokusit zjistit majitele. Označení ovce a berana zjištěné strážníky však úlevu nepřineslo, zvířata jsou dovezené z Německa a v ČR nejsou ještě evidována.

Zapojení několika subjektů nakonec přineslo řešení. Odbor kultury, školství a výchovy poskytl "ustájení" v areálu bývalé hřbitovní správy, inspekční strážník MP se ujal převozu zvířat, neboť má s jejich chovem osobní zkušenost a odbor životního prostředí začal řešit veterinární vyšetření zvířat pro jejich další ustájení u chovatelů. Pochopitelně nadále se dohledává jejich nedbalý majitel.

Na mnoho situací existuje modelové řešení, tento případ si však vyžádal nemalou operativnost a u jednoho ze strážníků i ujmu na uniformě. Tím myslíme roztrženou košili :-).  

  

Zdroj: MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·