STOP HAZARDU III !

26.03.2012 16:55

V návaznosti na aktivitu v boji proti hazardu je příznačné, jak sveřepý odpor a mediální bojkot ji provází. Na lednovém jednání ZM byl předložen návrh na zrušení hazardu v Karlových Varech. Mediální ohlas? … prakticky nulový. Stejný osud potkal následné snahy o medializaci problému. Příčinou může být cenzura, redakční bagatelizace problému, vliv bohatých inzerentů nebo autocenzura novinářů.
V lednu na zastupitelstvu navrženou OZV o zákazu hazardu v Karlových Varech v mezidobí projednaly komise školská, bezpečnostní a sociálně zdravotní, které se k ní vyjadřovaly vstřícně. Nicméně návrh ALTERNATIVY na zařazení OZV o zákazu hazardu do programu březnového jednání zastupitelstva opět neprošel. Nově ustavená koaliční většina smetla návrh a nepřipustila OZV o zákazu hazardu ani k diskusi.
V předcházejícím volebním období tehdejší opozice svorně kritizovala stav hazardu ve městě. Stará koalice proto v roce 2009 předložila OZV, ve které vyjmenovala 39 adres, na kterých může být hazard provozován. Jaká je však realita? Z podkladů oboru financí vyplývá, že aktuálně je v Karlových Varech funkčních 103 provozoven s hazardními zařízeními(!). Navíc 72 % provozoven hazardu bylo povoleno v rozporu se zákonem, jak je uvedeno v geografickém přehledu na www.mapyhazardu.cz. Kdo za to byl a je odpovědný?
Jaký je přístup současného vedení města k tristnímu stavu hazardu ve městě?
Na první pohled liknavý, ve skutečnosti spíše ochranářský. Nejen že neřeší zjevně a několik let všeobecně známý nezákonný stav vzdáleností heren od vyjmenovaných zařízení (zdravotních, školských, úředních), ale rada navíc schvaluje přijímání směšných, spíše nedůstojných finančních darů od provozovatelů hazardu. Například od mamutí firmy pana Periče v částce 20 tis. Kč, přestože by s ním měla naopak řešit protizákonný prodej objektu Staré radnice na Kolonádě, Lázeňská 1. Staré evergreeny přímých úplatků ve formě odvodů do „neziskovek“, do sportu, samotných politiků či provázaných skupin také nikdo neřešil, ani místní či „elitní“ protikorupční policie je neodstíhala. Nekřiklavější byly případy uplácených radních - Zemanův Babiččin dvoreček, Fialův spolek přátel Lázní III, Škapíkova kino půjčovna a posledním výkřikem je loňská mnohamilionová podpora prominentní lyžařské investiční aktivity na Plešivci, sobě samým.
Nové K-ODS koaliční uskupení využilo mediálního bojkotu iniciativy proti hazardu, která zabránila veřejné diskusi o zákazu přebujelého problému hazardu ve městě a vyrazila do halasné ofenzívy. Nabídnula anonymní dvoustránkový dotazník, který rozbřednula do irelevantních otázek na pohlaví, bydliště, věk, vzdělání a celou sadu možností, jak ve městě zachovat hazard. S jistým omezením anketa pracuje, ale to je zjevně zaměřené ve prospěch zdejších lídrů tohoto byznysu. Snáze si lze u počítače představit armádu provozovatelů a zaměstnanců hazardního byznysu, jak lavinovitě anketou brojí za rozkvět hazardu, než apatického občana, který se stylem ankety nechá spíše odradit a podlehne nad takovýmto produktem pocitu manipulace a marnosti.

 

Jiří Kotek, manažer ALTERNATIVA

Karlovy Vary


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·