Stipendium generála George S. Pattona věnuje americká Nadace Briana LaVioletta studentce plzeňské soukromé vyšší odborné školy

18.04.2012 16:24

Čestné stipendium generála George S. Pattona ve výši 1 000 amerických dolarů získá Kristýna Otásková, jednadvacetiletá studentka Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni. Rozhodla o tom komise, jejíž návrh potvrdila Nadace Briana LaVioletta ve Wisconsinu, která stipendium pro studenty středních plzeňských škol vyhlásila poprvé v minulém roce při oslavách osvobození Plzně americkou armádou. Stipendium je určeno pro budoucí příslušníky armády, hasiče, policisty, záchranáře, zdravotníky, humanitární a sociální pracovníky či lidi angažované pro církev.

Kristýna Otásková splnila všechny předpoklady pro udělení stipendia. „Zaujala nás esej, jejíž sepsání na téma lidské hodnoty, odvaha, statečnost, sebeobětování, je jednou z podmínek. Vyznává se v ní z jejího vztahu k dětem, dokázala pomoci v krizové situaci. Osobní rozhovor s Kristýnou naše rozhodnutí jen potvrdil,“ říká Barbara Foyeová, jež má v České republice administrování stipendia na starost.

O možnosti získat stipendium se Kristýna Otásková dozvěděla ve škole, kam ji po ukončení středoškolského studia přijali. Na soukromé vyšší odborné škole studuje obor sociální práce. „Už na střední mě bavila práce s dětmi, teď chodím na praxi do různých sociálních zařízení. Byla jsem ve středisku rané péče, v některých denních stacionářích nebo jsme také praktikovali v Pointu 14, kam přicházejí lidé, kteří mají problémy se závislostí,“ popisuje Kristýna Otásková. Zatím ještě není rozhodnutá, kterému oboru by se chtěla po studiu věnovat. „Nejvíc mě zatím asi baví práce s dětmi, ať již zdravými nebo handicapovanými. Ale také mě zaujala náplň práce sociálních kurátorů, kteří se snaží pomáhat propuštěným z výkonu trestu zapojit se do běžného života,“ konstatuje Kristýna.

Šek na tisíc amerických dolarů a medaili, jež je inspirována Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním udělovaným vládou USA, převezme Kristýna Otásková 5. května na náměstí Republiky při programu Slavností svobody. Předání se osobně zúčastní zástupce nadace Doug LaViolette a jeden ze sponzorů Bob Nueske.

První plzeňské stipendium je Nadací Briana LaVioletta uděleno na počest poručíka Virgila Kirkhama, posledního úředně zaznamenaného amerického pilota, který zahynul během druhé světové války v Evropě. Druhý ročník finanční podpory nadace vyhlásí 5. května. „Věnujeme ji na památku Charlese H. Nobla, velícího důstojníka bojového svazku 16. obrněné divize, která jako součást 3. armády USA pod vedením generála George Pattona v květnu 1945 razila spojeneckým jednotkám cestu do Československa,“ uvádí Barbara Foyeová a připomíná, že Čestné stipendium generála George S. Pattona bylo založeno k poctě a připomenutí těch, kteří v minulosti sloužili své vlasti.

O udělení stipendia v roce 2013 mohou zažádat studenti, kteří v roce 2012 odmaturují na jedné z plzeňských středních škol. „Zároveň musí splnit další požadavky, které jsou uvedeny v instrukcích na adrese nadace: www.briansjourney.com/soh/pilsen-cz,“ upozorňuje Foyeová.

Čestné stipendium generála George S. Pattona je prvním stipendiem tohoto druhu v České republice a jedním z mnoha čestných stipendií každoročně udělovaných Nadací Briana La Violetta. Od roku 1992, kdy byla nadace založena, udělila více než 500 stipendií nejen ve Spojených státech amerických, ale také v Jihoafrické republice nebo v Polsku.

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·