Stáže ve firmách

04.03.2013 00:00

http://img13.rajce.idnes.cz/d1303/7/7823/7823709_42d1ce96064f635aea4f44b6c3e583bd/images/13839773_m.jpgVyšší uplatnitelnost občanů na trhu práce - to bylo hlavní téma semináře k projektu "Stáže ve firmách - vzdělávání prací", který v tomto týdnu uspořádala krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Projekt, na němž se podílí také Fond dalšího vzdělávání MPSV ČR, si klade za cíl pomoci uchazečům o zaměstnání získat praxi, která je často hlavní podmínkou pro přijetí do zaměstnání. Stáže ve firmách jsou určeny především pro absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh např. z mateřské dovolené nebo pro osoby zaměstnané, které si chtějí prohloubit kvalifikaci. Do projektu by se postupně mělo zapojit co nejvíce firem.

Při této příležitosti pracovníci karlovarské pobočky Úřadu práce ČR představili národní a regionální projekty „Vzdělávejte se pro růst!“, „Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji“ a „Vzdělávejte se pro stabilitu“, které jsou v současné době v realizaci. Účastníci semináře se seznámili s průběhem projektů, získali přehled o počtu podaných žádostí a o finančním čerpání v rámci jednotlivých akcí.

 

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·