Stavby na „déšestce“

31.01.2017 09:32

 

Dobrou zprávu do Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje vyslalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Oznámilo totiž, že jedna z prioritních dopravních staveb státu, dálnice D6, získala pro své tři části závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí, které je nezbytným krokem na cestě k vydání stavebního povolení. Jde o obchvat Lubence, Řevničova a výstavbu úseku Nové Strašecí – Řevničov.

„Za jiných okolností bych řekla, že z toho máme z toho velkou radost, ale jde zase jen o část D6, takže spíše konstatuji, že ministru životního prostředí patří velký dík za jeho úsilí o včasné vydání závazného stanoviska. Nedostavěná „déšestka“ je ostudou a trápí mnoho občanů našeho kraje, ale i návštěvníků, kteří k nám přijíždějí - nebo spíše nepřijíždějí - směrem od Prahy. Vždyť v posledních letech se nově na trase D6 postavil jen čtyřkilometrový úsek Lubenec – Bošov, přestože byla mnohokrát deklarována snaha o pokračování dostavby. Závazné stanovisko vydané ministerstvem životního prostředí posunulo všechny tři záměry zase o něco blíže k realizaci. Pevně doufám, že v letošním roce stát začne tyto tři úseky stavět, a budu pečlivě sledovat, jak přípravy pokračují.  Pomůže to i lidem z obcí, kde jsou v plánu obchvaty, protože už je nebude zatěžovat intenzivní doprava a provoz se stane mnohem bezpečnějším,“uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Podle informací MŽP se na vydání stanovisek k prioritním dopravním stavbám dohodla vláda s Evropskou komisí v roce 2016. Devět staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), přestože jim bylo vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992. Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, mají souhlasné stanovisko EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Během února se plánuje společná schůzka hejtmanů dotčených krajů a starostů obcí po trase D6. „Na tomto setkání určitě budeme mluvit o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb včetně výkupu pozemků. Vedení Karlovarského kraje chce ale kromě řešení dostavby D6 dále jednat také ministerstvem dopravy o možnosti vyjmutí obchvatu Sokolova ze zpoplatněných úseků, které se nepodařilo prosadit v minulém roce do dané vyhlášky. Již jsem o tom s ministrem dopravy diskutovala a intenzivně diskutuji. Karlovarský kraj byl zařazen mezi strukturálně postižené regiony a Sokolov má jednu z největších nezaměstnanostív celé ČR. Znepoplatnění by ulevilo nejenom dopravě v centru Sokolova, ale i mnoha občanům,“ vysvětlila hejtmanka.

 

 

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·