Stavba centralizace Nemocnice v KV je v plném proudu

19.03.2015 19:16
 
Stavba centralizace Nemocnice v Karlových Varech je v plném proudu. Po ukončení bouracích prací nastoupí stavební úpravy pavilonu B. Stavbaři také řeší likvidaci
střechy. Stavba centralizace Nemconice v Karlových Varech je v plném proudu. Už v nadcházejícím týdnu budou ukončeny hlavní bourací práce v budově B a nastoupí stavební část projektu. Na jejím konci by už letos na podzim mělo vzniknout nové zázemí pro dětské oddělení, ambulanci i lůžková část ORL, stejně jako infekční
oddělení. "Zatím veškeré práce probíhají podle časového harmonogramu. Výjimkou je přístavba výtahové šachty, kde došlo k mírnému zpoždění, nicméně ta je oddělena od zbývající části budovy, takže to nijak neohrozí termíny," říká technický ředitel KKN Lukáš Holý. Po ukončení demolic pak nastoupí hrubé stavební úpravy a instalace
technického zařízení budovy, počínaje topením a konče rozvody technických a medicinálních plynů. V současné době se také řeší další postup prací u dvouplášťové střechy budovy, kde je ve vnitřní části uzavřena výplň obsahující azbest. Její existenci potvrdila sondáž a materiál bude potřeba odborně zlikvidovat. "Naštěstí jde o uzavřenou konstrukci, takže se to nijak netýká pacientů ani zaměstnanců nebo návštěvníků nemocnice, kteří s obsaženým materiálem nemohou přijít do styku. A ani měření neprokázaly žádné stopy azbestu v okolí," dodává Holý s tím, že ze strany nemocnice i dodavatelské firmy OHL bude snaha, aby řešení této situace nemělo žádný
dopad na chod nemocnice ani na termíny stavby. To ostatně sledují i zástupci Karlovarského kraje. „Žádná jiná naše stavba snad není pod takovým drobnohledem jako právě centralizace lékařské péče v karlovarské nemocnici, a to jak z hlediska dodržení časového harmonogramu, tak i z pohledu stavebně technického. S vedením nemocnice i se zhotovitelem jsme pravidelně v kontaktu, abychom včas zachytili jakýkoliv problém,“ vysvětluje náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Co bude přetrvávat i nadále, jsou ale dopravní omezení v areálu nemocnice. V důsledku stavby centralizace se ani v dalších měsících nebude moci parkovat v okolí rekonstruovaného pavilonu B. Další omezení jsou zde i v souvislosti s rekonstrukcí Americké ulice, kterou provádí město Karlovy Vary. Kvůli ní není možno parkovat
před budovou C, kde vede náhradní trasa příjezdu vozů zdravotnické záchranné služby. Na počátku měsíce dubna pak vedení nemocnice počítá s přípravou kontrolního dne stavby, na který budou přizvána také média.
 
Zdroj: TZ KKN
LPP
 

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·