Startuje stavba centralizace

10.02.2015 18:40
 
 
Stavba centralizace Nemocnice v Karlových Varech startuje. Na konci akce ze téměř 126 milionů korun bude nové zázemí pro tři oddělení naší nemocnice. Ta jsou v současné době v samostatných budovách roztroušených v areálu.
 
Rekonstrukce a dostavba se týká stávajícího Pavilonu B, do kterého by se po ukončení stavebních prací měly v závěru roku přestěhovat dětské oddělení, ambulance i lůžková část ORL, stejně jako infekční oddělení.
 
Pro návštěvníky nemocnice by stavební práce neměly přinést žádné zásadní omezení. V průběhu stavby zůstane areál dopravně dostupný a stavba se nedotkne ani počtu veřejných parkovacích míst.
 
Pokud jde o samotné zdravotnické provozy, s předstihem došlo k přestěhování lůžkové části chirurgie B - muži, která je nyní dočasně umístěna ve třetím podlaží budovy C. Stavbě se bude muset také mírně přizpůsobit provoz gynekologicko-porodnického oddělení, což se bude týkat především personálu.
 
Jediné oddělení, kterého se stavba dotkne větší měrou bude dětská JIP, kterou bude nutné krátce uzavřít a následně přestěhovat do prostoru bývalých operačních sálů. Ty se v rámci centralizace stavebně upraví přesně dle potřeb dětské JIP, která tak nově získá vhodnější prostory pro svou činnost.
 
Bližší informace o průběhu samotných prací budou známy po předložení podrobného harmonogramu ze strany dodavatele. Stavba bude ukončena 15. října 2015. 
 
Zdroj: TZ Karlovarské krajské nemocnice, a.s. 
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·