Stanovisko města k soudnímu sporu o multifunkční halu

19.09.2012 19:16

Tisková zpráva – vyjádření primátora

 

V posledních dnech před blížícím se jednáním ve sporu Statutární město Karlovy Vary versus Stavební sdružení BAU‑STAV, Metrostav, Syner, byla zahájena jednostranná účelová mediální kampaň, jejíž kostru tvoří mystifikační katastrofické scénáře možných následků sporu pro město Karlovy Vary. Město považuje za vhodné uvést řadu tvrzení do věcné a reálné roviny.

 

Scénář 1: Soud přiřkne KV Arenu zhotovitelům.

-           Tvrzení stavebních firem: město tak přijde až o 474 mil Kč a bude muset vrátit 425 mil Kč v souvislosti s bazénem.

-           Názor města KV:

Přiřkne-li soud KV Arenu zhotovitelům, stane se tak proto, že soud vyhodnotí smlouvu o dílo jako neplatnou. To současně bude znamenat, že zhotovitelé musí vrátit městu 1,063 mil Kč plus úroky. Město tak obdrží zpět částku 1,063 mil Kč navýšenou o nemalé úroky; z této částky pak logicky vrátí státu DPH a dotaci a ponechá si pouze to, co za KV Arenu město samo zaplatilo. Kupeckými počty města tedy výsledkem rozhodně nebude ztráta města 474 mil Kč, ale vrácení více než 741 mil Kč městu.

Naproti tomu stavebním firmám zůstane v majetku KV arena; bude zajímavé sledovat, komu a za jakou cenu se silně ztrátovou arenu stavebním firmám podaří prodat. Zda hala zůstane zavřená, bude záviset na vůli „nových“ vlastníků. Může se to stát, nicméně čím déle bude zavřená, tím více se bude snižovat její hodnota a vlastníci na ní budou více a více tratit. Do konečného vyřešení sporů však nebude fungování KV Areny probíhajícími řízeními nijak dotčeno.

Vlastnictví bazénu není sporem o KV Arenu nijak dotčeno. Neexistuje žádný důvod, proč by město mělo vracet dotaci na bazén. Nepočítáme-li mediální kampaň žalovaných stavebních firem, nikdo se vrácení dotace ani nedomáhá, resp. její čerpání ani nezpochybňuje.

 

Scénář 2: Soud prohlásí uzavřenou smlouvu o dílo za neplatnou, ale vlastnictví KV Areny potvrdí městu.

-           Tvrzení stavebních firem: hrozí vrácení dotace, pokuta za její neoprávněné čerpání a také vrácení DPH. Město tak přijde až o 474 mil Kč.

-           Názor města KV:

Rozhodne-li soud, že smlouva je neplatná, ale město KV se přesto stalo vlastníkem, bude se v samostatném řízení řešit, jakou část ceny předraženého díla mají stavební firmy městu vracet. A bude na soudu, aby rozhodl, zda to má být 100 nebo 300 mil Kč. Rozhodně to neznamená, že město musí vracet 474 mil Kč; pro takový závěr není žádný právní důvod.

 

Scénář 3: Soud prohlásí uzavřenou smlouvu o dílo za platnou a vlastnictví KV Areny potvrdí městu.

-           Tvrzení stavebních firem: občané města zaplatí zbytečné poplatky advokátům v řádech desítek miliónů korun.

-           Názor města KV:

Je to nejméně pravděpodobná varianta, nicméně teoreticky může nastat. I kdyby se však tento pro město nejhorší scénář naplnil, vzniklé náklady by nedosahovaly řádů desítek milionů korun.

 

Dnes proběhlo první jednání v dané věci. Bylo provedeno dokazování a další jednání bylo následně odročeno na 22. října. Město Karlovy Vary je nadále přesvědčeno o správnosti svého právního posouzení a zvoleného postupu.

 

 

Ing. Petr Kulhánek,

primátor města Karlovy Vary.

 

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·