SŠ stravování a služeb v Karlových Varech prošla rekonstrukcí

15.09.2016 09:14

 

 

Další etapu rekonstrukce má za sebou úspěšněStřední škola stravování a služeb v Karlových Varech. Během letních měsíců stavbaři rekonstruovali a zateplili střechua vybudovali moderní zázemí pro praktické vyučování nového kadeřnického oboru. Ke zvýšení bezpečnosti studentů a pedagogů navíc přispěje i nedávno nainstalovaný kamerový a přístupový systém.

Střední škola stravování a služeb v Karlových Varech, která vzdělává studenty v tradičních učebníchi studijních oborech, prochází postupnou rekonstrukcí již od roku 2011. Během uplynulých let se podařilo s přispěním Karlovarského krajenejenom zajistit statiku budovy,vyměnit kanalizaci, ale také rozšířit šatny, vybudovat nové sociální zázemí,vyměnit okna a opravit fasádu. Letošní léto se pak neslo ve znamení dalších významných investičních akcí.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_3/20160915091805_001_ls.png

„Stavební práce, které prováděla společnost Credostav, probíhaly na škole od 7. července do 2. září.Stará střešní krytina byla nahrazena novou, včetně hromosvodů,zateplení a konzervace krovu.Přestavbou bývalého služebního bytu, který byl již nevyužíván, pak vzniklozázemí pro praktické vyučování nového učebního oboru. Celkové náklady dosáhly 4 milionů korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Kadeřnictví bude sídlit v přízemí školy a přístupné bude i proimobilníosoby.„Kvalitně vybavené a esteticky skvěle ztvárněné pracoviště praktického vyučování bude poskytovat holičské a kadeřnické služby široké veřejnosti,“ upřesnil ředitel školy Jiří Neumann.

V souvislosti s projektem zabezpečení krajských škol byla současně provedena výměna stávající síťové kabeláže, instalace WIFI antén, nového kamerového systému, který monitoruje dění u vstupu do objektu, v šatnách a na hlavních chodbách, a bezpečnostního docházkového systémuvčetně turniketů.To vše za zhruba 1,4 milionu korun.„Tato akce přinesla škole velmi moderní a výkonnou IT infrastrukturu a též účinný komplexní systém chránící bezpečnost žáků a školy,“ dodal Jiří Neumann.

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·