Sportoviště a zimní provoz na Rolavě, témata dalšího jednání Studentského parlamentu

15.04.2013 18:22

Již potřetí k jednomu jednacímu stolu zasedli zástupci devíti karlovarských základních a středních škol a vedení města. Zhruba dvě desítky členů Studentského parlamentu přednesly podněty, kterými by se podle nich měla karlovarská radnice zabývat. Školáci si také přišli ověřit, zda má jejich práce smysl a přednesené podněty a připomínky nekončí jen na papíře. Studenti zdravotnické školy kvitovali úpravu jízdního řádu linky MHD č. 4, brzy splněno bude přání žáků ZŠ Krušnohorská na umístění odpadkových košů v bezprostřední blízkosti školy. Radnice vyjednala se soukromým vlastníkem dopravního hřiště ve Staré Roli alespoň nepatrné úpravy, díky kterým bude na momentálně jediném hřišti tohoto druhu ve městě bezpečněji.

Hřiště, sportoviště a volnočasové areály byly nejdiskutovanější oblastí třetího jednání Studentského parlamentu. Školákům chybí ve městě více možností pro vyžití dětí ve věku od deseti let a apelovali na vedení města, aby při budování nových hřišť neopomíjeli právě tuto věkovou kategorii.  Kladnou odezvu v této souvislosti mělo plánované otevření druhé etapy lanového centra Svatý Linhart, záměry města rozšířit skatepark v Bohaticích, vybudovat zbrusu nové školní hřiště u ZŠ Poštovní nebo park s posilovacími stroji a herními prvky pro větší děti v Bohaticích. Jedním z konkrétních podnětů, kterým se vedení města bude zabývat, je zimní provoz volnočasového areálu Rolava, kde by se v případě příhodných klimatických podmínek mohlo bruslit, případně i běhat na lyžích.

Dalšími tématy diskuze byl stav obou nádraží v Karlových Varech, vybudování chodníku a parkoviště u ZŠ J.A. Komenského, bezpečnost ve městě a práce městské policie.

 

 

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·