Spolupráce městské policie se středními školami

20.03.2014 00:00

Městská policie Karlovy Vary pořádá v průběhu školního roku několik sportovně vědomostních akcí. Jelikož jsou akce pořádány vždy pro několik desítek dětí, využívá se výpomoc z řad studentů Střední odborné školy pedagogické a Střední zdravotnické školy Karlovy Vary. 

Výpomoc studentů střední pedagogické školy se využívá při plnění jednotlivých disciplín na stanovištích. Studenti dohlíží na bezpečnost dětí, které se akcí účastní, ale také na správné plnění zadaných úkolů na jednotlivých stanovištích. Studenti střední zdravotnické školy zajišťují zdravotnický dohled v průběhu celé akce. Získané dovednosti, schopnosti a zkušenosti mohou uplatnit žáci středních škol ve svých budoucích profesích. Další spolupráce s žáky střední pedagogické školy s Městskou policií Karlovy Vary probíhá v podobě umožnění absolvování odborné praxe na oddělení prevence a dohledu. Již několik let absolvují studenti odbornou praxi na tomto oddělení, v rámci které se studenti seznamují s náplní práce preventistů. Během preventivních činností nejsou studenti jen pozorovateli, ale jsou aktivně zapojeni do preventivních besed, preventivních akcí a další náplně práce oddělení prevence a dohledu. 

Bc. Marcel Vlasák,
velitel MP KV
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·