Společné jednání vedoucích odborných skupin a zástupců složek IZS Krizového štábu Plzeňského kraje

08.03.2012 11:37

Ke společnému jednání se v úterý 6. 3. sešli vedoucí odborných skupin a zástupci složek IZS Krizového štábu Plzeňského kraje na krajském úřadu. Cílem setkání bylo vyhodnotit činnost tohoto orgánu v loňském roce (2011) a stanovit si priority při zajišťování připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací v roce letošním.

 

V úvodu jednání vystoupil náměstek hejtmana PK pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner, který vyzdvihl spolupráci všech zúčastněných při přípravě na řešení mimořádných situací zasahujících do života občanů.

Velmi oceňuji přípravu na případném vyhlášení krizových stavů při řešení akceDěkujeme, odcházíme, kdy mohlo dojít k narušení poskytování lékařské péče v kraji, také při povodních v lednu a při hrozbě uzavření obchvatu Třemošné. Ačkoli naštěstí tyto situace nebylo nutné řešit vyhlášením krizové stavu, byl kraj díky vám všem připraven i na tuto variantu a za to vám patří velký dík,uvedl Ivo Grüner na adresu všech přítomných.

Jednání se zúčastnili ředitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Celního ředitelství Plzeň, zástupci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Krajského vojenského velitelství Plzeň, Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Dále byli přítomni vedoucí odborných skupin Krizového štábu Plzeňského kraje (vedoucí odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje) nebo jimi pověření pracovníci.

Jednání řídil vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízenítajemník Krizového štábu Plzeňského kraje Milan Řihošek, který přítomné seznámil se stavem připravenosti Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací

(s vlivem novelizace krizové legislativy na činnost Krizového štábu Plzeňského kraje a se způsobem rozpracování úkolů a opatření stanovených v krizovém plánu kraje na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících nebezpečí).

Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jaroslav Vejprava představilJednotný systém dopravních informací, prostřednictvím kterého lze získávat aktuální informace o dopravě v kraji.

Vedoucí odboru sociálních věcí Filip Zapletal informoval o činnostiPanelu psychosociální pomoci, který sdružuje odborníky z oboru psychiatrie, psychologie, sociální a duchovní pracovníky, kteří mohou pomoci osobám, obcím a organizacím zmírnit z psychosociálního hlediska následky krizové situace.

Na závěr jednání se všichni seznámili s hlavními úkoly v oblasti krizového řízení na rok 2012. Jedním z nejdůležitějších bude cvičení na témasněhová kalamita, které by mělo prověřit připravenost kraje na zvládání krizových situací v oblasti dopravy, zásobování a dalších souvisejících oblastí zabezpečení života občanů.

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/predsednictvo.jpg

u předsednického stolu zleva: M.Řihošek(tajemník Krizového štábu PK), ředitel KÚPK J.Leščinský, náměstek I.Grüner

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·