Soutěž na dodavatele revitalizace Alžbětiných lázní

22.02.2016 20:18

 

 

Město Karlovy Vary zahajuje proces výběrového řízení na dodavatele, který zajistí celkovou revitalizaci komplexu Alžbětiných lázní a navazující dlouhodobý provoz zaměřený na poskytování lázeňské péče a ubytovacích služeb.

 

Cílem zahajovaného výběrového řízení je uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Předpokládaný smluvní vztah bude kombinací smlouvy na stavební práce a smlouvy na služby, přičemž se bude jednat o smlouvu uzavřenou v rámci tzv. koncesního dialogu s kvalifikovanými uchazeči.

 

Finanční příspěvek Statutárního města Karlovy Vary na provedení revitalizace komplexu Alžbětiných lázní (náklady na stavební práce) je stanoven v maximální výši 300 mil. Kč.

 

Vybraný dodavatel kompletně zrealizuje revitalizaci komplexu a následně Alžbětiny lázně převezme do užívání a bude je výhradně, na vlastní náklady a odpovědnost dlouhodobě provozovat za podmínek stanovených smlouvou. Vybraný dodavatel (koncesionář) se bude na revitalizaci komplexu Alžbětiných lázní finančně podílet, a to v poměru, který bude specifikován v průběhu výběrového řízení.

 

Výběrové řízení realizuje Statutární město Karlovy Vary za podpory České spořitelny, a.s., Advokátní kanceláře Hájek & Zrzavecký a projektanta Ing. Václava Kouby.

 

Více informací o objektu naleznete na www.spa5.cz


 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·